Utendørs opplevelser: Verdiskaping og ringvirkninger

Utendørs opplevelser skaper store ringvirkninger og viktig verdiskaping i hele Norge. Det viser ny rapport.

Utendørs opplevelser, inkludert ringvirkninger, la grunnlag for 7 milliarder kroner i verdiskapning og mer enn 10 000 arbeidsplasser i 2022. Foto: NHO Reiseliv

Utendørs opplevelser er en bransje i vekst. Verdiskapingen i bransjen har mer enn doblet seg de siste 10 årene. Det viser rapporten Utendørs opplevelser i Norge, en verdiskapings- og ringvirkningsanalyse. 

Menon Economics har gjennomført analysen på oppdrag for NHO Reiseliv, som er en verdiskapigs- og ringvirkningsanalyse av utendørs opplevelsesbedrifter i Norge. 

Rapporten ser både på direkte verdiskapinger fra bransjen, ringvirkninger i andre bransjer og bransjens betydning for andre deler av reiselivet. Her følger noen av høydepunktene fra rapporten.

Rapporten Utendørs opplevelser i Norge: En verdiskapigs- og ringvirkninganalyse kan lastes ned i sin helhet nederst på denne siden. 

7 milliarder i samlet verdiskaping

I 2022 la utendørs opplevelser grunnlaget for totalt 7 milliarder kroner i samlet verdiskaping. 4,1 milliarder kroner er direkte knyttet til aktørene innen utendørs opplevelser. De resterende 2,9 milliardene i verdiskaping er knyttet til aktiviteter i bakover i verdikjeden. 

Verdiskapingen på 4,1 milliarder kroner inkluderer også enkeltpersonforetak innen havfiske. Dersom disse holdes utenfor, blir summen 3,8 milliarder.

Verdiskaping mer enn doblet siste tiår

Verdiskapingen er mer enn doblet de siste 10 årene, til tross for en midlertidig nedgang under koronapandemien. For enkeltpersonforetak innen havfiske har vi kun tall for 2022.  

Over 10 000 sysselsatte

Bransjen la grunnlag for 10 100 sysselsatte i 2022. Av disse var 7 500 sysselsatt i bransjen (direkte effekt), mens 2 600 jobbet i andre bransjer (indirekte effekt).  

De direkte sysselsatte er de som jobber i opplevelsesbedriftene, mens indirekte sysselsatte jobber for eksempel med å produsere utstyr til fornøyelsesparker.

Størst verdiskaping fra utendørs opplevelser i Innlandet 

Verdiskapigen fra utendørs opplevelser i er størst i Innlandet. Dette har sammenheng med at vi finner mange av de store skidestinasjonene her. Deretter følger fylkene Vestland og Viken. Antall sysselsatte er størst i Troms og Finnmark. Her vet vi at kystaktiviteter, som for eksempel havfiske, er viktig.  

Utendørs opplevelser kategorisert i fire grupper:

  • Opplevelsesanlegg (for eksempel skianlegg, golfbaner, fornøyelse -og klatreparker),
  • Opplevelsesaktiviteter (for eksempel nordlyssafari, hundespann og tilrettelagte turer i naturen),
  • Sjøbasert passasjervirksomhet (for eksempel hvalsafari og båtsightseeing) og
  • Sjøbaserte opplevelsesaktiviteter (for eksempel havfiske, kajakk, vannsport og badstue). 

Det er klart størst verdiskapning blant bedriftene i gruppen opplevelsesanlegg. Disse sto for 60 prosent av den totale verdiskapingen i 2022 – til sammen over 2,3 milliarder kroner.  

 

Last ned

Last ned rapporten i PDF-format nedenfor.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En kvinne med briller og mørk dressjakke. Foto
En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.
  • Dagny Øren
  • Bransjesjef

Oppdaterte tall om norsk reiseliv

Om opplevelsesbransjen

Opplevelser er selve drivkraften for reiselyst, og er med på å bestemme hvor man reiser. Opplevelse bedriftene bidrar også med å skape ringvirkninger for andre bransjer som blant annet overnatting, restaurant, handel, bilutleie og transport.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: