Om opplevelsesbransjen

Familie på sykkeltur langs sykkelsti

Sykkelsti i Trysil.

Opplevelser er selve drivkraften for reiselyst, og er med på å bestemme hvor man reiser. Opplevelse bedriftene bidrar også med å skape ringvirkninger for andre bransjer som blant annet overnatting, restaurant, handel, bilutleie og transport.

Norske opplevelsesbedrifter plasserer destinasjonene på kartet ved å tilby aktiviteter gjennom hele året. For å skape lønnsomme opplevelse bedrifter er innhold, kvalitet og pris viktige grunnleggende elementer og opplevelser som ikke kan kopieres gir konkurransefortrinn.

Opplevelsesbedriftene skaper de store øyeblikkene som gjestene aldri glemmer.

NHO Reiseliv er stolt av å ha mange store og små opplevelsesbedrifter som medlem og som tilbyr aktiviteter gjennom hele året til ulike markeder/målgrupper.  Vi deler våre opplevelsemedlemsbedrifter inn i disse kategorier og målet er å etablere egne forum for hver av disse kategoriene

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Dokumenter om opplevelser:

  1. Snøskred: farevarsel, plakater og materiell

    Last ned plakater med QR til oppdaterte skredvarsel, skredkort og felthåndbok for snø- og skredobservasjoner fra Varsom.no.

  2. Innspill til høring av forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.

    Vedlagte høringsinnspill ble sendt Samferdselsdepartementet 20. juni 2022, og redegjør for NHO Reiselivs innspill til departementets høring vedr. forslag til endringer i løyvekrav for drosje.

  3. Høringssvar feltforskrift med videre på Svalbard

    Last høringssvar som sendt Miljødirektoratet  fra NHO med landsforeninger 29. april 2022 om forslag til ny feltforskrift mv og endinger i miljølovgivning på Svalbard.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: