Om opplevelsesbransjen

Familie på sykkeltur langs sykkelsti

Sykkelsti i Trysil.

Opplevelser er selve drivkraften for reiselyst, og er med på å bestemme hvor man reiser. Opplevelse bedriftene bidrar også med å skape ringvirkninger for andre bransjer som blant annet overnatting, restaurant, handel, bilutleie og transport.

Norske opplevelsesbedrifter plasserer destinasjonene på kartet ved å tilby aktiviteter gjennom hele året. For å skape lønnsomme opplevelse bedrifter er innhold, kvalitet og pris viktige grunnleggende elementer og opplevelser som ikke kan kopieres gir konkurransefortrinn.

Opplevelsesbedriftene skaper de store øyeblikkene som gjestene aldri glemmer.

NHO Reiseliv er stolt av å ha mange store og små opplevelsesbedrifter som medlem og som tilbyr aktiviteter gjennom hele året til ulike markeder/målgrupper.  Vi deler våre opplevelsemedlemsbedrifter inn i disse kategorier og målet er å etablere egne forum for hver av disse kategoriene

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Dokumenter om opplevelser:

  1. Høring til NOU2023-2 om drosjeløyve for reiselivsbedrifter

    NHO Reiseliv har flere innspill til Samferdselsdepartementets høring NOU 2023-2. Her kan du laste ned vårt høringssvar som sendt 11. september 2023.

  2. Fjellvettregelene på flere språk

    Fjellvettreglene på norsk, engelsk, tysk og fransk. Last ned og heng opp der gjestene dine ferdes.

  3. Snøskred: farevarsel, plakater og materiell

    Last ned plakater med QR til oppdaterte skredvarsel, skredkort og felthåndbok for snø- og skredobservasjoner fra Varsom.no.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: