– Vi kjenner oss ikke igjen i medias fremstilling av havfisketurisme

#005

Bente Blomvågnes-Bakke driver Glesvær Rorbu i Sund kommune og spår havfisketurismen i Norge en lysende fremtid. Foto: Karianne Heimvik.

Det har vært en del negative medieoppslag om havfisketurisme i sommer. Kritikken går blant annet ut på at det er useriøse aktører i bransjen som tar med seg store mengder fisk ut av landet. – Vi kjenner oss ikke igjen i medias fremstilling, sier driveren av Glesvær Rorbu på Vestlandet.

I sommer har det vært en del oppslag i media om ressurskriminalitet i havfisketurismen, og flere har tatt til orde for strengere regulering av bransjen. NHO Reiseliv er i tett dialog med nærings- og fiskeridepartementet, fiskeridirektoratet og sjøfartsdirektoratet for å utvikle gode rammebetingelser, regelverk og kunnskap som kan bidra til en bærekraftig utvikling av havfisketurisme.  

Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv er klar på at det er utfordringer innen fisketurisme, men det er viktig å skille de ulike aktørene fra hverandre:  

– Vi vet at det er noen useriøse aktører som tar med seg store mengder fisk ut av landet, men dette er i all hovedsak kriminelle som ikke tilhører den organiserte delen av turistfiske. Våre medlemmer som er havfiskebedrifter har verdifull betydning lokalt og mange er viktige hjørnestensbedrifter i lokalsamfunnet. De er innovative opplevelsesbedrifter som bidrar med både sysselsetting og verdiskaping, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. 

En viktig bedrift for lokalmiljøet  

Bente Blomvågnes-Bakke driver Glesvær Rorbu i Sund kommune.

Glesvær Rorbu

  • Har to faste deltidsansatte, i tillegg til ringevikar i høysesongen. 

  • Hadde 1300 registerte 1300 gjester og i overkant av 4000 gjestedøgn i 2018. Ligger an til et høyere antall gjester og har allerede flere gjestedøgn i 2019.  

  • Halvparten av gjestene er norske, mens en av fire kommer fra Tyskland. De har også gjester fra Nederland, Tsjekkia, Østerrike, Russland, Ukraina, Polen, Danmark, Sveits, USA, Frankrike, Litauen, Latvia, Spania, Storbritannia, Estland, Italia, Sverige og Irland.

Handelsstedet Glesvær er et av Vestlandets største fiskevær, og har vært sentrum for lokal handel og sjøfart i flere hundre år. Foruten havfisketurisme hadde det ikke vært mulig å drive handelsstanden Glesvær, og plassen ville vært gjenstand for en mye større grad av privatisering enn i dag.  

Familiebedriften i Sund har åtte rorbuleiligheter og ti båter på 17 og 18 fot til utleie. Glesvær Rorbu samarbeider både med lokale Glesvær Kafé, samt andre aktører som driver med ulike aktiviteter, som SUP-brett, dykking, coasteering, guidede kajakkturer og line-dance, i området. Samarbeidet mellom Glesvær kafe og Glesvær Rorbu bidrar til at Glesvær er et attraktivt sted for byfolk, og en naturlig plass for de lokale fastboende å samles. 

Driveren av Glesvær Rorbu har ikke opplevd noen utfordringer med turister som tar med seg mer fisk enn tillatt 

– Vi kjenner oss ikke igjen i medias fremstilling av havfisketurisme.

– De gjestene som er kjent med de lokale fiskeplassene får bra med fisk, men de spiser fisk mens de er her, og fryser inn resten slik at de kan ta med seg kvoten sin hjem. Fryseboksene står i fellesareal, og slik vi ser det så har vi ikke et problem med at gjestene tar med seg mer enn kvoten. Vi opplever også at de fleste gjestene bruker hele fisken, sier Bente Blomvågnes-Bakke. 

Fokus på sikkerhet 

– Ved ankomst går vi gjennom båtkontrakten og sikkerhet med alle gjestene. Vi gir gjestene informasjon om fiskereglene, og vi informerer om kvoten, men vi kontrollerer ikke vekten deres. Vi har en pakkevekt som de kan benytte for å sjekke vekten på egen fisk, sier Blomvågnes-Bakke. 

De gjestene som er kjent med de lokale fiskeplassene får bra med fisk, men de spiser fisk mens de er her, og fryser inn resten slik at de kan ta med seg kvoten sin hjem.

Bente Blomvågnes-Bakke

– Fremtiden til havfisketurismebransjen tror jeg er lysende, og jeg tror at Norge er en attraktiv destinasjon for havfisketurister. Vestlandet har mye vær, men jeg opplever at de gjestene som kommer til oss ønsker å oppleve ekte vestlandsvær. Glesvær Rorbu satser sterkt på flere kundegrupper, og ønsker at også småbarnsfamilier skal føle seg velkommen, avslutter Blomvågnes-Bakke. 

NHO Reiseliv jobber for en bærekraftig havfisketurismebransje

NHO Reiseliv har tett dialog med nærings- og fiskeridepartementet, fiskeridirektoratet og sjøfartsdirektoratet for å utvikle gode rammebetingelser, regelverk og kunnskap som kan bidra til å profesjonalisere næringen, øke sikkerheten samt bidra til en bærekraftig utvikling av havfisketurisme. 

Videre er NHO Reiseliv representert i et prosjekt med Vest Finnmark Regionråd som har som mål å sikre en langsiktig og bærekraftig utvikling av havfisketurismen i Norge.  

Andre tiltak NHO Reiseliv gjør for en sikker og bærekraftig havfisketurismebransje:

  • I 2017 etablerte NHO Reiseliv Bransjeforum for Havfisketurismebedrifter.

  • NHO Reiseliv fikk gjennomslag for økte bøtesatser i mai 2019 (styrket kontroll på grensen).

  • NHO Reiseliv har utarbeidet informasjon til medlemmer om hvor mye fisk man kan ta med seg over grensen.

  • Bistår og formidler Informasjon/filmer fra Innovasjon Norge om havfisketurisme.

  • Deltakelse i Sjøfartsdirektoratet og Sakkyndig råd om utarbeidelsen av handlingsplan for 0 ulykker på sjøen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: