NHO Reiseliv reagerer på forbud mot medbrakt alkohol på festivalcamping

Publisert

NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold mener festivaler og festivalcamper vingeklippes med de nye alkoholreglene. Foto: FreeImages og Per Sollerman.

Politidirektoratet vil pålegge alle musikkfestivaler med camping totalforbud mot medbrakt alkohol. – En alvorlig svekkelse av distriktsreiselivet og kulturlivet, sier NHO Reiseliv-sjefen.

I et brev til landets politidistrikter har Politidirektoratet presisert hvordan alkoholloven skal forstås. Nytolkingen, som er ført i pennen av Helsedirektoratet, innebærer blant annet at festivalarrangører må søke om skjenkebevilling for hele festivalområdet, inkludert camping- og parkeringsplasser. Det betyr totalforbud mot medbrakt alkohol på festivalcamping.

– Festivalcampene er svært viktig for reiselivet i distriktene. De har brakt liv og aktivitet i kultursektoren over hele landet, på tider de statlige kulturinstitusjonene ofte holder stengt. Festivalene og festivalcampene har vært en viktig årsak til at mange legger sine ferier rundt om i Norge, og de er viktige arrangementer for så vel næringsliv som fastboende og besøkende. Å vingeklippe disse uten noen vurdering av negative næringspolitiske effekter er i strid med Regjeringens ønske om kulturmangfold og reiseliv i Distrikts-Norge, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

God kontroll og lokalt samarbeid

– Våre berørte medlemmer forteller at det gjennom god kontroll på camping og parkeringsplasser og godt samarbeid med politiet har vært svært få problemer med bråk og uønsket adferd. Dersom muligheten for medbrakt forsvinner fra for eksempel festivalcamping, er det grunn til å tro at gjestene vil innta alkohol andre steder enn der det er bevilling, og gjerne i et raskere tempo og større mengder. Det er nettopp denne typen konsum våre medlemmer forteller de har fått bukt med gjennom klare regler og lokalt samarbeid, sier Krohn Devold.

NHO Reiseliv er i løpende kontakt med stortingspolitikere for å få frem skadevirkningene den nye tolkningen gir, og for å få ryddet opp i uklarhetene de berørte aktørene opplever.

– Høyre vil fikse dette

25. november uttalte både Venstre-leder Trine Skei Grande, helsepolitisk talsperson i Høyre Sveinung Stensland og Høyres justispolitiske talsperson Peter Christian Frølich seg til Aftenposten om det foreslåtte alkoholforbudet. Alle tre mener saken må ryddes opp i.

– Vi i Høyre vil fikse dette, slik at campere ved festivalcampinger kan nyte medbrakt alkohol, sier Frølich til Aftenposten.

Flere juridiske uklarheter

NHO Reiseliv mener at instruksen fra Politidirektoratet viser mangelfull forståelse for viktigheten av festivalreiselivet både næringspolitisk og kulturelt, og at nytolkningen av regelverket bringer med seg flere juridiske uklarheter, blant annet om brevet er å anse som en anmodning, eller om det er et lovpålagt krav. NHO Reiseliv har bedt Politidirektoratet klargjøre det juridiske grunnlaget og hva som menes med brevet, og ber samtidig Stortinget påse at dagens Festival-Norge ikke får et kraftig skudd for baugen.

– Det er den enkelte kommune som til slutt gir skjenkebevilling, og flere av kommunene har gode opplevelser med arrangementer som nå får utfordringer. Vi mener at campinggjester selv må få bestemme hva de vil spise og drikke i eget telt, så lenge de utøver god folkeskikk. Inne på festivalområdet er selvfølgelig noe annet, sier NHO Reiseliv-sjefen.

– Vi håper å få en snarlig og positiv avklaring av kjøreregler som Festival-Norge og reiselivet er fornøyd med. Når vi ser at representanter fra flere partier, blant annet Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, er kritiske til Helsedirektoratets og Politidirektoratets tolkning, håper vi det skal være mulig å finne en god løsning. NHO Reiseliv vil aktivt jobbe med å foreslå et nytt regelverk, og vi vil følge saken tett videre, sier Krohn Devold.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: