Undersøkelse om naturbasert reiseliv:   – Viktig for å lage gode rammevilkår

Publisert

Surfing i Flakstad i Lofoten. Foto: Alex Conu/Visitnorway.com.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU) sender i disse dager ut en nettbasert spørreundersøkelse til om lag 3000 naturbaserte reiselivsbedrifter.

Undersøkelsen inngår i det store forskningsprosjektet BIOTOUR, hvor NHO Reiseliv er en av næringslivspartnerne.

Forsker Stian Stensland ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU).

– Undersøkelsen er spesielt verdifull fordi den følger opp en tilsvarende kartlegging fra 2013. Vi vil derfor kunne si noe om endringer over tid. Ny kunnskap og statistikk om de som tilbyr naturbaserte aktiviteter, er viktig for å lage gode rammevilkår og få økt oppmerksomhet om denne delen av reiselivet. Kartleggingen fra 2013 ble også trukket fram i reiselivsmeldingen, noe som viser hvor viktig arbeidet vårt er. Alle som svarer, får tilsendt resultatene, sier forsker Stian Stensland ved NMBU.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: