Stor nedgang i legemeldt sykefravær i overnattings- og serveringsbransjen

Publisert

Tall fra Statistisk Sentralbyrå og NHO viser at sykefraværsarbeidet blant NHO Reiselivs medlemmer gir gode resultater.

NHO-bedrifter i alle bransjer har en nedgang i totalt sykefravær (egen- og legemeldt)  fra 2010 til 2011 fra 6,4 til 6,3 prosent. Bare legemeldt sykefravær er redusert for alle bransjer i NHO med 3,2 prosent totalt.
 
Ser man på NHO bedriftene i overnatting og servering er tallet for legemeldt sykefravær i 4. kvartal 2011 5,9 prosent, og det er historisk lavt. Dette gir en  en nedgang i legemeldt sykefravær på 8,8 prosent fra 2010 til 2011. Dette er flotte tall og vi håper trenden fortsetter.
 
Mange av våre medlemsbedrifter er IA-bedrifter og nyter god støtte fra Arbeidslivssenteret gjennom sin lokale kontaktperson.
 
Er du IA- bedrift og savner en kontaktperson som kan hjelpe deg i din bedrift, eller har du lyst til å høre mer om hvordan du kan dra fordeler ut av å bli en IA-bedrift, så ta gjerne kontakt med HMS-rådgiveren i NHO Reiseliv.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: