Jusprofessor: Serveringsnæringen diskrimineres

Publisert

En juridisk betenkning laget av jusprofessor Alf Petter Høgberg konkluderer med at serveringsnæringen er underlagt diskriminerende regler. Reglene innebærer også dobbeltstraff. Dette kan være i strid med menneskerettighetene.

En juridisk betenkning laget av jusprofessor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo viser at eierne av norske hoteller og restauranter blir diskriminert. Årsaken er vandelsreglene i alkoholloven. 

Et hotell kan bli lagt ned hvis hotelleieren har levert en momsoppgave for sent. Denne type regler gjelder ikke for andre næringer.

– Dette er urimelig forskjellsbehandling som vi mener det bør bli slutt på, sier Kristin Gyldenskog, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i NHO Reiseliv.

Betenkningen viser at kravene til vandel innebærer en dobbeltstraff som andre næringsdrivende ikke opplever.

– En snekker som ikke har betalt moms, kan fortsette å bygge hus så lenge han gjør opp for seg. Personer i serveringsbransjen som gjør en lignende feil, får en langt mer omfattende straff og risikerer å miste livsgrunnlaget, understreker Gyldenskog.

Retten til å servere alkohol vil for de aller fleste serverings- og overnattingssteder være synonymt med det å eksistere i markedet. Tar man bort skjenkebevillingen, tar man også bort livsgrunnlaget for bedriften.

– Dette innebærer at inndragelse av skjenkerett kan komme i konflikt med forbudet mot dobbeltstraff, sier jusprofessor Alf Petter Høgberg.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: