Redusert overskjenking og nedgang i alvorlige voldsepisoder i Oslo

Publisert

Nye tall viser at overskjenking på Oslos utesteder er redusert, og at det er en stor nedgang i alvorlige voldsepisoder.

Oslo kommunes prosjekt Sammen lager vi utelivet tryggere (SALUTT) er et samarbeid mellom politiet, Oslo kommune og aktører i utelivsbransjen. Målet er å redusere og forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, samt å gi en økt trygghetsfølelse til Oslos befolkning.

Overskjenking redusert

En ny rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser at overskjenking er redusert med 17 prosentpoeng i SALUTT-området, som konsentrerer seg om del av Oslo sentrum med store utfordringer når det gjelder vold og ordensforstyrrelser.

Videre viser tall fra politiet en nedgang i registrerte voldsepisoder i Oslo sentrum med 26 prosentpoeng fra 2012 til 2013. Den største nedgangen i alvorlige voldsepisoder har skjedd natt til lørdag og natt til søndag, med en reduksjon på hele 35 prosent.

– Jeg synes det er flott å se at målrettet samarbeid mellom politiet og utelivsbransjen gjennom flere år gir tydelige resultater. Spesielt de siste sju-åtte årene har vi opplevd god dialog. Ved å bruke seriøse utelivsaktører som en ressurs og samarbeidspartner, står samfunnet sterkere i kampen mot kriminalitet og vold, sier Bo Vivike, styremedlem i NHO Reiseliv Oslo og Akershus og medlem i prosjektgruppen til SALUTT.

Proffere bransje

Vivike eier flere serveringssteder i hovedstaden, og mener det er en stor fordel å bruke seriøse utelivsaktører som en ressurs og samarbeidspartner. Flere sterke restaurantgrupper har bidratt til profesjonalisering av bransjen. Det styrker kampen mot kriminalitet og vold.

– I løpet av få år fikk politiet kontroll på gjengmiljøene samtidig som at voldsepisodene avtok. Utelivet har i større grad spilt med åpne kort og jobbet systematisk med ansvarlig skjenking i henhold til alkoholloven. Dette påvirker hele bransjen, sier Vivike.

Prosjektet er bygget på en dialogbasert tilnærming til utestedene som innebærer raske og konstruktive tilbakemeldinger. Slik kan kommunen og skjenkestedene bli medspillere i stedet for motspillere i arbeidet med å redusere overskjenking og rusrelatert vold.

Prosjektet startet som et pilotrosjektet fra 2011 til 2013, og berørte serveringssteder i Rosenkrantz gate, Tordenskiolds gate, Fridtjof Nansens plass, Storingsgata, Olav Vs gate og Klingenberggata. Nå er prosjektet videreutviklet, og gjennomføres i et dobbelt så stort område i Oslo sentrum.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: