Opplæringskontor

Foto: Per Sollerman

Opplæringskontorene gjør et viktig arbeid for å styrke fagutdanningen i næringen. NHO Reiselivs medlemsbedrifter kan ha nytte av å melde seg inn i et opplæringskontor.

Opplæringskontorene er medlemseide bedrifter som kvalitetssikrer fagutdanning av kokker, servitører, resepsjons- og reiselivsmedarbeidere.

Hva er et opplæringskontor?

 • Et opplæringskontor er et formelt samarbeid mellom flere bedrifter, som har som formål å ha hovedansvaret for fagopplæringen til bedriftene.
 • Det at de har fått hovedansvaret, betyr i praksis at det er de som skriver lærekontrakt med lærlingene, og at de administrerer og kvalitets sikrer gjennomføringen av lærekontrakten.
 • Lærlingene får opplæring i en eller flere medlemsbedrifter
 • Opplæringen skjer i samsvar med godkjente læreplaner
 • Gjennom lærekontrakt med et opplæringskontor er lærlingen sikret veien fram til fag-/svenneprøven.
 • Kontorene finansieres ved medlemskontingent som er en prosentvis andel av lærlingtilskuddet.
 • Opplæringskontoret er organisert som en non-profit-organisasjon (forening). Et eventuelt overskudd skal benyttes til ytterligere tiltak overfor lærlinger og instruktører eller tilbakeføres til medlemsbedrifter.

Hvem eier opplæringskontorene?

Det er bedriftene som eier opplæringskontoret.  Styret i opplæringskontoret består av representanter fra medlemsbedriftene i de ulike bransjene. Læreplanen er omfattende, og bedriftene påtar seg dermed et stort ansvar. Det er dette ansvaret opplæringskontoret er med på å bære.  Kvalitetssikring av opplæringen er viktigere enn noensinne.

Fordelene for medlemsbedrifter i et opplæringskontor kan blant annet være:

 • Oppfølging og tilsyn med lærlingen gjennom hele læretiden
 • Opplæringskontoret tegner kontrakten og ordner med utplassering
 • Bedriften slipper å ha eneansvar for lærlingen
 • Faste veiledningssamtaler og bedre kvalitetssikring av opplæringen
 • Kurs og samlinger for lærlinger og instruktører
 • Hjelp og motivasjon til arbeidet med opplæringsboken
 • Hjelp til å rekruttere lærlinger

Som bedrift vil du ha ha et organ som:

 • Aktiv deltar i yrkesveiledning og markedsføring av fagene overfor ungdommene
 • Har jevnlig kontakt og samarbeid med lærerne i videregående skole og videreformidler bedriftenes behov
 • Ser til at bedriften oppfyller regelverket når en har tatt inn en lærling, herunder lærekontrakter, lønn og opplæringsbok, og som er et felles talerør overfor utdanningsmyndigheter og bransje- og fagorganisasjoner i rekrutterings- og opplæringsspørsmål

For informasjon om et opplæringskontor i ditt distrikt, sjekk oversikten under.
De aller fleste opplæringskontorene innen reiselivsnæringen er tilknyttet Foreningen for opplæringskontor i restaurant- og matfag (FORM) og / eller Foreningen for opplæringskontor i service og samferdsel (FOSS)

Lærlingekompaniet

Daglig leder: Laila M. Berge
Munkedamsveien 71
0270 OSLO
Mobil: 975 95 560
E-post: laila@oppla.no
Hjemmeside: www.oppla.no

Lærlingekompaniet Innlandet

Daglig leder: Frank Øvrevik Kjerland
Postadresse: Postboks 1008 Storhamar, 2305 Hamar
Mobil: 948 14 625
E-post: frank@lkinnlandet.no
Hjemmeside: www.lkinnlandet.no

Lærlingkompaniet Rogaland

Daglig leder: Anita Løyning
Bjødnabeen 10
4031 Stavanger
Tlf. kontor: 51 95 03 62
Mobil: 930 91 212
E-post: anita@larlingkompaniet.no
Hjemmeside 

Lærlingekompaniet i Nord-Trøndelag

Daglig leder: Harald Granheim
Bomveien 3
7725 STEINKJER
Tlf. kontor: 950 22 200
Mobil: 906 21 006
E-post: harald@laerling.no
Hjemmeside: www.laerling.no

Lærlingekontoret i Salten

Daglig leder: Jørn G. Gundersen
Storgt 31, 2. Etg.
Postboks 681
8001 BODØ
Mobil: 905 75 643
E-post: jorn@lis-salten.no
Facebookside

Lærlingekompaniet Øst

Daglig leder: Linn Bonnevie-Svendsen
Trøskenveien 36
1708 SARPSBORG
Tlf. kontor: 69 14 48 88
Mobil: 959 71 240
E-post: post@matfag.no
Hjemmeside: www.matfag.no 

Lærlingkontoret Gudbrandsdalen og Opplæringskontoret Brimikjøken

Opplæringskontoret Brimi-Kjøken tilbyr læreplasser knyttet til bedrifter rundt Jotunheimen. Bedriftene har et nært samarbeid med stort fokus på trivsel, og tilbyr læreplassar i fagene kokk, baker, servitør og reiseliv.

Mobil: 952 55 589

kontaktskjema: brimikjoken.no/ta-kontakt
E-post: post@brimikjoken.no 
Hjemmeside: brimikjoken.no

Opplæringskontoret for resepsjon-, restaurant- og matfag i Agder

Daglig leder: Tom Sætra-Pedersen
Postboks 1604 Stoa
4857 ARENDAL
Mobil: 978 81 088
E-post: jorn@ok-agder.no
Nettside

Opplæringskontoret for hotell- og næringsmiddelfag i Finnmark

Daglig leder: Terje Larsen
Postboks 298 – Bossekop
9502 ALTA
Tlf. kontor: 78 43 77 40
Mobil: 916 74 979
E-post: terje@okalta.no
Hjemmeside: okalta.no

Opplæringskontoret for hotell- og restaurantfag i Hordaland

Daglig leder: Johan Johansen
Postboks 71 Minde
5821 BERGEN
Tlf. kontor: 55 20 57 40
Mobil: 901 26 636
E-post: johansen@reisos.no
Hjemmeside: www.reisos.no

Opplæringskontoret for Hotell, Restaurant- og Matfag, Møre og Romsdal

Daglig leder: Geir Stenseth
Notnesgate 1
6002 ÅLESUND
Tlf. kontor: 70 10 14 27
Mobil: 900 13 952
E-post: post@matfag.org
Hjemmeside: www.matfag.org

Opplæringskontoret for Restaurant og matfag i Nordre Nordland

Daglig leder: Einar Øverås
Postboks 445
8506 NARVIK
Tlf. kontor: 76 96 30 80
Mobil: 915 82 620
E-post: einar@ormnn.no
Hjemmeside: www.ormnn.no

Opplæringskontoret Nord Helgeland

Daglig leder: Elling Myren
Postboks 22
8601 MO I RANA
Tlf. kontor: 75 12 67 30
Mobil: 959 03 437
E-post: else@okin.info
Hjemmeside: www.onh.okin.info

Opplæringskontor for hotell- og matfag Sogn og Fjordane

Daglig leder: John Ove Grov
Concordbygget 1. etg., Firdavegen 6
Postboks 719
6804 FØRDE
Mobil: 900 56 438
E-post: john.grov@enivest.net 
Hjemmeside: www.okhm-sfj.no

Opplæringskontoret for hotell- og restaurantfag i Trøndelag

Daglig leder: Steinar Iversen
Vestre Rosten 73b
7072 HEIMDAL
Mobil: 468 269 45
E-post: steinar.iversen@olk.no
Hjemmeside: www.okhrt.no

Opplæringskontoret for salg, service-, restaurant- og matfag i Telemark (OSS & RM)

Daglig leder: Hanne Sondresen
Direktør Smidthsgate 3
3732 SKIEN
Tlf. kontor: 35 90 51 30
Mobil: 907 43 062
E-post: hanne.sondresen@okt.no
Hjemmeside: www.oss-rm.no

Opplæringskontoret for Hotell, Restaurant og Reiseliv i Troms

Daglig leder: Petter Markussen
Strandveien 106
9006 TROMSØ
Mobil: 909 44 223
E-post: post@reiselivsfagtroms.no
Hjemmeside: www.reiselivsfagtroms.no

Opplæringskontoret for reiseliv, restaurant- og matfag i Vestfold og Buskerud

Daglig leder: Terje Tidemann
Træleborgodden 10
3112 TØNSBERG
Tlf. kontor: 33 37 21 70
Mobil: 908 92 494
E-post: terje@okrm.no
Hjemmeside: www.okrm.no

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: