Hvordan dekke kompetanse- og arbeidskraftsbehovet i reiselivet frem mot 2015?

Denne rapporten er utarbeidet av Synovate på oppdrag for NHO Reiseliv i 2008.

Mangelen på arbeidskraft og den rette kompetansen oppleves som den største utfordringen som reiselivsnæringen står overfor de nærmeste årene. I konkurransen med andre næringer med høy betalingsevne og store reklamebudsjetter, blir det stadig mer krevende å tiltrekke seg ny arbeidskraft. Dette stiller store krav til bedriftene.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: