Optimisme gir økt behov for faglærte

Publisert

Behovet for faglært kompetanse i reiselivsnæringen er stort, viser ny undersøkelse. Halvparten av reiselivsbedriftene tror behovet for faglærte vil øke de neste tre årene.

En ny undersøkelse gjennomført av analyseselskapet Opinion AS blant 200 reiselivsbedrifter viser at 6 av 10 bedrifter ikke har dekket behovet for faglærte i dag. Over halvparten (53 prosent) tror behovet for faglærte vil øke neste 3 år.

Forventer sterk vekst

– En viktig grunn til at mange bedrifter mener behovet for faglærte vil øke, er at de har tro på fortsatt gode tider fremover, etter mange år med vekst i antall turister til Norge, sier kompetanserådgiver Hilde Veum i NHO Reiseliv. Globalt nevnes ofte reiselivsnæringen som en av verdens største arbeidsgivere. Ifølge World Travel and Tourism Council er 1 av 10 jobber globalt knyttet til reiseliv og 1 av 5 nye jobber det siste tiåret har kommet i denne næringen. Internasjonalt spås næringen å vokse med 50 prosent innen 2030, ifølge Verdens turismeorganisasjon (UNWTO).

– Det betyr at reiselivets rolle som en viktig jobbskaper kommer til å bli enda viktigere fremover. NHO Reiseliv jobber kontinuerlig for å sikre økt lønnsevne hos bedriftene, slik at vi kan skape og bevare flere arbeidsplasser. Hvis vi klarer å ta vår del av den internasjonale turistveksten, blir det enda flere jobber innen reiseliv over hele landet, sier Veum.

Undersøkelsen viser at rundt halvparten av norske 15-25 åringer ikke avviser en jobb i reiselivsbransjene. Av disse vil:

  • Nær 1 av 10 unge gjerne jobbe i restaurantbransjen
  • 1 av 5 unge gjerne jobbe i arrangementsbransjen
  • 1 av 5 gjerne jobbe med å lage mat eller bli ekspert på drikker

I tillegg vil:

  • 65 prosent av alle unge vil gjerne jobbe med mennesker
  • 57 prosent av alle unge vil gjerne ha lederansvar

Mange unge kan tenke seg en jobb i reiseliv

Den samme undersøkelsen viser at det er mange unge som kunne tenke seg en jobb i reiseliv. Opptil halvparten av alle norske ungdommer er i målgruppen for rekruttering til reiselivsnæringen.

– Det er mer enn nok unge som kunne tenke seg jobb i reiselivet, så potensialet for økt rekruttering er absolutt til stede. Reiselivsbedrifter som trenger flere flinke folk, bør fremheve de egenskapene ved bransjen som de unge tiltrekkes av. Det er en sosial bransje med muligheter for å jobbe med mennesker, yte service og få lederansvar – dette er egenskaper mange unge søker etter når de skal velge yrke, sier Veum. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: