Foto: Stokkøya Sjøsenter

Jobbskaperne

Mange norske reiselivsbedrifter gir sitt bidrag til Norges kanskje viktigste oppgave: Å skape flere arbeidsplasser som trygger velferden.

Reiselivsnæringens verdi

Rapporten kartlegger reiselivsnæringens verdi for Norge. Medlemmer kan laste ned hele rapporten og sjekke skatteinntektene fra reiselivsnæringen i sin kommune.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: