Rekrutteringsfond til restaurant- og matfag

Stiftelsen for rekruttering til restaurant - og matfag ønsker å bevilge midler til tiltak som fremmer interessen for restaurant- og matfag.

Stiftelsen er opprettet av ASKO Norge AS, NHO Reiseliv, Norges Kokkemesteres landsforening, Mat & Drikke gruppen AS og Scandic Hotels AS. Formålet er å rekruttere flere til restaurant-og matfag.

Utdrag fra stiftelsens vedtekter

Offentlige og private aktører innenfor opplæring, kurs og entreprenørskap kan søke stiftelsen om midler. Søknaden om midler må inneholde en prosjektbeskrivelse som gjør rede for hvilke tiltak som skal gjennomføres, når og med hvilke ressurser. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde et detaljert budsjett som gjør rede for prosjektets totale budsjett og hva bevilgede midler skal brukes til.

Les mer om stiftelsen her

Stiftelsen har tre søknadsfrister per år, satt til 1. mars, 1. juni og 1 oktober.

Søknader sendes fortløpende til post@nkl.no

Søknadsskjema og rapportmal finner du på www.stiftelsenrm.no

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: