Legater og stipender

Foto: Per Sollerman

Å videreutdanne seg kan være en kostbar affære. Les mer her om hvordan du kan få økonomisk støtte.

Kan jeg søke om midler?

Dersom du ønsker å videreutdanne deg, hospitere på et annet arbeidssted eller ta et kurs som vil gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet, så finnes det gode grunner for å undersøke om du kan bli innvilget midler fra legat eller stipend.

Få økonomisk støtte til å øke din kompetanse

NHO Reiseliv deler hvert år ut midler fra to legater som vi administrerer. Søkere er studenter eller ansatte i reiselivsnæringen som ønsker å øke sin kompetanse.

I tillegg til disse to legatene er vi med og deler ut prisen for Årets Lærebedrift i kokkefaget.

Få økonomisk støtte til å drive rekrutteringsarbeid

Vi har også bidratt til opprettelsen av Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag der vi deler ut midler til prosjekter som arbeider for å øke søkertallene til restaurant- og matfag.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: