The Thief åpner dørene

Publisert

Tanya signerer lærekontrakt

Elevene Dawit og Tanya signerte nylig lærekontrakt med The Thief.

Hotelldirektør Jarle Moen er stolt av å kunne bidra i et prosjekt som i tillegg til å gi nødvendig kompetanse, også fremmer integrering.

Dawit og Tanya er elever i en unik klasse ved Oslo Voksenopplæring Helsfyr, som startet opp i desember 2016. De er to av 18 elever som om fire år vil ha mulighet til å avlegge fagprøve etter et utdanningsløp med kombinert læretid og norskopplæring.

Lærer norsk på kjøkkenet

Opplæringsmodellen som ligger til grunn, heter  CLIL. Det står for «Content and langugage integrated learning».

 Dette er et enestående prosjekt det er viktig å spre informasjon om, slik at det kan bli en fast del av tilbudet til nyankomne flyktninger og innvandrere, sier Johan Haugland, koordinator for prosjektet fra Oslo VO Helsfyr.

Jarle Moen forteller om hotellets erfaringer. Fra venstre: koordinator Johan Haugland og rektor Torunn Thomassen fra Oslo Voksenopplæring Helsfyr og Tord Huse (med ryggen til), avdelingsleder for restaurant- og matfag ved Etterstad videregående skole.

Hotelldirektør Jarle Moen understreker betydningen av gode prosjekter for å få kompetanse til en næring i sterk vekst og med stort behov for kompetanse.

– The Thief trenger kompetente personer som brenner for faget sitt, som kan være rett person på rett sted i virksomheten på grunn av sin kompetanse - uavhengig av hvor de kommer fra. The Thief er stolte av å kunne bidra i et integreringsprosjekt som i tillegg gir dem nødvendig kompetanse, sier Moen.

Håper å spre prosjektet til flere byer

NHO Reiseliv har fulgt prosjektet og vært en viktig samarbeidspartner helt siden oppstarten av den første klassen i 2015. Denne modellen, der voksne innvandrere får kokkeutdannelse og fagbrev, svarer på flere av bransjens utfordringer: Både behovet for faglærte kokker og integrering av flere med innvandrerbakgrunn inn i arbeidslivet.

– Vi ønsker at dette blir en fast ordning og ønsker å se på muligheten til å eksportere modellen til andre byer, sier kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv.

Gode resultater krever samarbeid

Rektor Torunn Thomassen ved Oslo Voksenopplæring Helsfyr understreker betydningen av det gode samarbeid, hvor samarbeid med lærestedene er en av bærebjelkene i prosjektet. Hun takker også NAV Alna, som har vært en svært viktig samarbeidspartner i prosjektet. Deltakerne har støtte til livsopphold de to første årene og lønn som lærlinger de to siste årene.

– Gode resultater krever samarbeid mellom alle involverte parter i prosjektet. Ikke bare mellom skolene Oslo VO Helsfyr og Etterstad videregående skole, men også med lærestedene, NHO Reiseliv, NAV, Oslo Kommune - avdeling for fagopplæring og Lærlingekompaniet. Og ikke minst krever det stor innsats og hardt arbeid fra lærlingene selv, sier rektoren.

Andre bedrifter som også tar imot elever, er:

Kafe Oslo, Våghals/Gamle Raadhus, Grand Cafe, Kampen Bistro, Kontrast, Gastro Catering, Ruud Catering, Thon Hotell Rosenkrantz, Cafe Skansen, Oslo Kongressenter, Klosteret, Scandic Helsfyr og Raddison Blu Alna.

Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en ansatt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: