Yrkesfagenes år 2018

Publisert

Brasserie France ble kåret til Årets lærebedrift i kokkfaget i 2016. Her er kjøkkensjef Pål Suarez sammen med kokkelærlingene Irmelin Aalberg Sandboe (19) og Robert Haugen (18) under Norgescup for kokk- og servitørlærlinger i Stavanger i februar2017.

Vi har behov for at flere oppdager hvorfor man bør velge yrkesfag. Dette er viktig for både samfunnet og arbeidslivet. 2018 er Yrkesfagenes år!

Worldskills Norway (WSN) er ansvarlig for kampanjen «Yrkesfagenes år 2018» på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Oppdraget ble gitt til WorldSkills Norway i oktober 2017, i forbindelse med statsbudsjettet for 2018. Det er bevilget 5 millioner til Yrkesfagenes år 2018 og Skole-NM. Sekretariatsleder Elisabeth Lange i WSN er svært fornøyd med oppdraget og kan fortelle om rekordstor interesse for WSN sine egne aktiviteter i 2018

  • Skole-NM 2018 i april for elever i videregående skole
  • Yrkes-NM 2018 i oktober for lærlinger og unge fagarbeidere (her skal NHO Reiseliv ha med kokk-, servitør- og resepsjonsfagene).

Yrkesfagenes år 2018 - en informasjons- og omdømmekampanje

Yrkesfagenes år er en informasjons- og omdømmekampanje på nett og i sosiale medier, spesielt bygget rundt nettsiden yrkesfag.no. Kampanjen skal øke innsikt om yrkesfag og arbeidsliv hos målgruppene, øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg, øke antall lærebedrifter og læreplasser.

– Reiselivet er helt avhengig av bedriftene som tar inn lærlinger og sørger for viderføring av viktig kunnskap. Dette vil sikre trygg og lønnsom drift av reiselivsbedriftene, på lang sikt. Vi trenger flere bedrifter som tør å satse på ungdommen, sier Hilde Veum, rådgiver i NHO Reiseliv.

Musklene bak Norge

– Vi føler oss heldige som får være en del av yrkesfagenes år sa Elevorganisasjonens Madeleine Fallang. Hvert år sier delegatene på Elevtinget – som er vårt landsmøte - at vi må satse på yrkesfag. Yrkesfagelever og lærlinger er fremtidens fagarbeidere og musklene bak Norge. Det skal bli attraktivt å ta inn lærlinger i lærebedrifter, sa Fallang, og fortsatte:

– Den 1. februar 2018 er det kickoff for kampanjeåret på vår konferanse i Trondheim. Invitasjonen sendes bredt ut, og vi skal få brukt dagen til å få offentlig oppmerksomhet rundt betydningen av yrkesfag.

Synlighet på nett

Ved siden av kampanjenettstedet yrkesfag.no som lanseres 1. februar 2018, legges det også opp til en del aktiviteter på sosiale medier. Kampanjens to offisielle hashtags er #yrkesfagenesår og #mittyrkesfag.

Sammen med Elevorganisasjonen og engasjerte ambassadører blant foresatte, lærlinger og bedrifter skal kampanjen frontes både på web og i sosiale medier. Det legges opp til å dele gode budskap og historier om yrkesfag gjennom tekst, bilder og vidoer – med særlig vekt på Facebook, Youtube og Instagram.

Se også: 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: