Norgescup for kokk- og servitørlærlinger på Jåttå videregående skole 14. februar 2014.

NHO Reiseliv arbeider systematisk for å styrke satsningen på yrkesfag.

Siste nytt om yrkesfag:

NHO Reiseliv har nær 3000 medlemsbedrifter og er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. Vi arbeider strategisk og politisk for å sikre tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft til norsk reiselivsnæring, og ønsker økt gjennomslag for fag- og yrkesopplæringen.

NHO Reiselivs medlemsbedrifter ønsker en bedre fag- og yrkesopplæring. I det ligger blant annet en heving av kvaliteten på opplæringen, fra grunnskole til videregående skole, og økt gjennomføring av sistnevnte. Karriereveiledning, økt bruk av praktiske fag, yrkesfaglærerutdanningen og relevante endringer i tilbudsstrukturen til fag- og yrkesopplæringen er andre viktige momenter for å heve kvaliteten. 

NHO Reiseliv har tidligere sittet i Faglig råd for service og samferdsel (FRSS), og vil i kommende periode være representert i Faglig råd for restaurant og matfag (FRRM).   Vi samarbeider og med prosjektet Yrkesfag 2020.


Viktige dokumenter

#yrkesfag: TwitterInstagram
nhoreiseliv.no/yrkesfag

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: