AKAN

HMS

AKAN – hjelp til å forebygge rus og spillproblematikk på arbeidsplassen

Akan kompetansesenter motiverer og hjelper norske virksomheter til å forebygge rus- og spillproblematikk. Formålet er å redusere sykefravær og bedre bedriftens effektivitet og den enkeltes livskvalitet. Kompetansesenteret, som eies av NHO, LO og Staten, tilbyr rådgivning og tjenester til alle norske virksomheter.

Hvordan kan AKAN bidra i din bedrift?

  • Etablere klare kjøreregler for alkoholbruk i jobbrelaterte sosiale situasjoner
  • Snakke om arbeidsplassens alkoholkultur, reell og ønsket
  • Trygge ledere i å ta «den nødvendige samtalen» når en medarbeider viser bekymringsfull atferdsendring
  • Holde skreddersydde kurs
  • Holde innlegg på møter og i samlinger
  • Bidra med oppdatert informasjon og rus- og spillproblematikk
  • Hva er OK og hva er ikke OK?

Se AKANs Dilemmaverktøy som består av filmer, diskusjonstemaer samt tips og råd knyttet til dilemmaer som omhandler arbeidsrelatert alkoholbruk og bakrus.

Besøk AKAN sine nettsider

Se filmer om hvordan typiske dillemmaer kan oppstå

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: