HMS og arbeidsmiljø

HMS

Her finner du gode verktøy og eksempler til bruk i det daglige HMS-arbeidet i bedriften.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig med hensyn til faktorer som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psyksiske helse og velferd (AML §4-1). Bedriften har ansvar for å ivareta det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Men hva betyr dette nå egentlig og hvordan gjøres det?

Arbeidsmiljø kan deles opp i fysisk arbeidsmiljø og psykososialt arbeidsmiljø - se noen eksempler på dette:

Fysiske arbeidsmiljøfaktorer

Støy, arbeidslokaler, tilpasning av arbeidsbord, biologisk materiale, tunge løft, luftforurensning, etsende vesker, belysning, arbeidsredskap og verktøy eller glatte gulv.

Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer

Tilrettelegging og ledelse, informasjon, opplæring, kommunikasjon og kontakt med andre, variasjon i arbeidet, utviklingsmuligheter, innflytelse, tidspress og stress eller arbeidstidsordninger.

Både det fysiske- og det psykososiale arbeidsmiljøet i bedriften skal etter arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften kartlegges og risikovurderes. Deretter skal bedriften etablere rutiner som reduserer eller eliminerer risikoen. Denne prosessen kalles for systematisk HMS-arbeid. Dette systematiske arbeidet er en kontinuerlig prosess som aldri er ferdig. Bedriften må kunne dokumentere skriftlig at dette arbeidet gjøres jevnlig.

NHO har utviklet flere veiledere som er gode verktøy og eksempler både for å komme i gang og å oppretttholde fokus på HMS og arbeidsmiljø.

 

Finn veiledere her (for medlemmer)

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: