Er dine ansatte i risikosonen for muskel- og skjelettplager?

Mange får muskel- og skjelettplager på grunn av arbeidet de gjør. Det kan være vanskelig å avgjøre hvem som er i risikosonen.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer, vurdere risikoforholdene og iverksette nødvendige forebyggende tiltak som en del av det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Arbeidstilsynet har laget en veileder som gjør vurderingsjobben enklere.

Ny veileder

Arbeidstilsynet har derfor laget en veileder for arbeidsgivere og for fagpersoner som skal bistå arbeidsgivere i å vurdere om ansatte kan få muskel- og skjelettplager av arbeidet de utfører. Veilederen bygger på kravene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter, og gjelder spesielt risikovurdering av manuelt arbeid, ensformig gjentakelsesarbeid og arbeid ved dataskjerm.

Her finner du Arbeidstilsynets veileder,

Tungt arbeid utsatt

Det er også utviklet en metode for å beregne og vurdere risiko forbundet med oppgaver som krever løfting, bæring og holding. Denne metoden heter KIM, Key Indicator Method.

Mer informasjon

På Arbeidstilsynet sine sider finner du denne og flere andre gode verktøy som kan bukes til risikovurdering for å forebygge muskel- og skjelettplager.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: