Kurs og veileder om å forebygge og håndtere seksuell trakassering

Publisert

Sammen setter vi strek for seksuell trakassering (kampanjebilde)

Sammen setter vi strek for seksuell trakassering.

Som arbeidsgiver har du plikt til å forhindre og håndtere trakassering på arbeidsplassen. Dette kurset gjør deg bedre rustet til å redusere trakasseringsrisikoen i din reiselivsbedrift.

 

 

Trakassering og seksuell trakassering er svært alvorlig og rammer den som berøres hardt. Det kan skape mistrivsel på jobben, føre til psykiske plager, sykefravær, og dårlig arbeidsmiljø generelt. I noen tilfeller bidrar trakassering til at den berørte velger å slutte i jobben.

  • Arbeidsgiver har en plikt til å hindre og forebygge trakassering på arbeidsplassen.
  • Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å bidra til å redusere trakasseringsrisikoen på arbeidsplassen.
  • Målgruppe: Arbeidsgivere, ledere, verneombud, HMS-ansvarlige og HR-personell, arbeidsplasstillitsvalgte.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: