Vi setter strek for seksuell trakassering

HMS
Grafikk med en rød strek og teksten "samme setter vi strek for seksuell trakassering"

Både arbeidsdagen og sosiale samlinger med jobben skal være en hyggelig opplevelse for alle. Sammen setter vi strek for seksuell trakassering. Foto: Settestrek.no

Ansatte har rett til et trygt arbeidsmiljø uten seksuell trakassering. Gjennom å jobbe systematisk kan vi sammen sette strek for seksuell trakassering på arbeidsplassen.

"Sette strek" er en kampanje som Arbeidstilsynet, Likestillings – og diskrimineringsombudet (LDO), NHO Reiseliv, Fellesforbundet, Parat, KS og Virke lanserte i 2018, i kjølvannet av metoo-kampanjen.

Målet med kampanjen er å øke arbeidsgivers kunnskap om hva seksuell trakassering er, og øke bevisstheten om det ansvaret de faktisk har for at arbeidstakerne ikke utsettes for seksuell trakassering.

Arbeidstilsynet og LDO har utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen. Her kan du lese mer om hva seksuell trakassering er, og få tilgang til seks enkle tiltak for å forebygge og håndtere trakassering. 

Opplever du, eller har du vært vitne til trakassering på jobb?

Råd til arbeidstakere

Ansatte som opplever eller observerer mobbing, trakassering eller annen uakseptabel adferd, kan ta opp saken med henvendelse til den det gjelder, bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte, verneombud, nærmeste leder eller HR-ansvarlig.

Ansatte som observerer seksuell trakassering har plikt til å gå videre til arbeidsgiver eller verneombud med dette.

Klager kan formidles både muntlig og skriftlig. I klagen må det tydelig fremkomme hvem som klager, hvem saken gjelder, kort angivelse av hva som har skjedd, samt navn på eventuelle vitner.

Gode råd til arbeidsgivere

Forebygg uønsket oppførsel. Det beste tiltaket mot trakassering er åpenhet, at vi snakker om og setter ord på det. Bedriften bør nedsette interne retningslinjer på hvordan de ønsker at ansatte skal oppføre seg, og hva slags arbeidsmiljø man ønsker å ha. Derfor bør forebygging av trakassering nedfelles i bedriftenes arbeidsreglement/HMS-håndbok. Dette må følges opp med klare rutiner for hvordan man skal varsle, og hvordan dette følges opp. Seksuell trakassering er en tematikk som må stå høyt på dagorden hver dag, hele året. Ansatte i bedrifter med klare interne rutiner, både på forebygging og håndtering, har et godt arbeidsmiljø og er tryggere på jobb.

Vær tydelig som leder. Ledere har et særskilt ansvar for å sikre et trygt arbeidsmiljø. Hvis du opplever at en kollega går over streken så si ifra med en gang, og forvent støtte fra leder og kollegaer.

Si fra til sjefen. Det er viktig at alle vet hvem de kan snakke med om seksuell trakassering. I tillegg til ledelsen vil både verneombud og tillitsvalgte ha en viktig rolle. Bedriftshelsetjenesten vil også være en varslingsinstans i bedrifter som er tilknyttet en slik tjeneste. Hvis én opplever ubehag, kan flere ha opplevd det samme. Ved å si fra kan man stoppe en ukultur.

Ta vare på de ansatte

 • Forbered de ansatte på perioden bedriften går inn i.
 • Snakk om temaet på personalmøtet og med alle nyansatte.
 • Etabler rutiner og praksis i forkant, som følges opp underveis.
 • Lag rutiner og praksis for oppfølging av tilfeller av seksuell trakassering på arbeidsplassen.
 • Forbered ansatte og ledere på hvordan de skal håndtere ubehagelige gjester.
 • Det må være akseptert og helt greit å melde ifra til leder dersom man opplever uønsket atferd.
 • Leder må håndtere dette umiddelbart, ikke si «vent, la oss se om det gir seg».
 • Gjester som går over streken, må bli tilsnakket umiddelbart eller i verste fall vist bort.

Følg lover og regler

HMS

Råd til bedrifter som arrangerer julebord

Julebordet skal være en hyggelig opplevelse for alle, inkludert de som her på jobb. Her finner du råd til deg som er arbeidsgiver, slik at du kan sørge for at at julebordet blir trivelig for alle.

 1. Plakater om seksuell trakassering

  Last ned plakater om seksuell trakassering, heng opp på arbeidsplassen og snakk om temaet.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: