Vi setter strek for seksuell trakassering

Logo for "Sammen setter vi strek"-kampanjen og veilederen for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen".

Alle har rett til et trygt arbeidsmiljø uten seksuell trakassering. Her finner du verktøy og veiledere som hjelper deg å sette strek for seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Uansett om det er ledere, kolleger, kunder eller gjester som står bak, er seksuell trakassering uakseptabelt.

Arbeidsgiver har plikt til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen. Plikten gjelder innenfor arbeidsgivers ansvarsområde.

Dett innebærer at arbeidsgiver har et ansvar for å forebygge trakassering - ikke bare på selve arbeidsplassen, men også i forbindelse med aktiviteter som skjer i arbeidsgivers regi utenfor arbeidstid, eksempelvis julebord, jobbreise og samlinger.​

Sett strek for seksuell trakassering på arbeidsplassen

Gjennom å jobbe systematisk kan vi sette strek for seksuell trakassering på arbeidsplassen. Arbeidsgiver eller leder? Nedenfor finner du vektøy, veiledere og sjekklister som kan hjelpe deg med å sette strek for trakassering.

Opplever du, eller har du vært vitne til trakassering på jobb?

Uansett om det er ledere, kolleger, kunder eller gjester som står bak, er seksuell trakassering uakseptabelt.

Alle som opplever eller observerer mobbing, trakassering eller annen uakseptabel adferd, kan ta opp saken med henvendelse til den det gjelder, bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte, verneombud, nærmeste leder eller HR-ansvarlig.

Ansatte som observerer seksuell trakassering har plikt til å gå videre til arbeidsgiver eller verneombud med dette.

Klager kan formidles både muntlig og skriftlig. I klagen må det tydelig fremkomme hvem som klager, hvem saken gjelder, kort angivelse av hva som har skjedd, samt navn på eventuelle vitner.

Se settestrek.no for mer informasjon

Råd til bedrifter som arrangerer julebord

Julebordet skal være en hyggelig opplevelse for alle, inkludert de som her på jobb. Her finner du råd til deg som er arbeidsgiver, slik at du kan sørge for at at julebordet blir trivelig for alle.

Råd til arbeidsgivere

Vær tydelig om hva som er uønsket oppførsel: Det beste tiltaket mot trakassering er åpenhet, at vi snakker om og setter ord på det. Ansatte i bedrifter med klare interne rutiner, både på forebygging og håndtering, har et godt arbeidsmiljø og er tryggere på jobb.

Skap kultur for åpenhet: Seksuell trakassering er en tematikk som må stå høyt på dagorden hver dag, hele året. Hvis én opplever ubehag, kan flere ha opplevd det samme. Ved å si fra kan man stoppe en ukultur.

Sørg for at alle vet hvem de kan snakke med: Det er viktig at alle vet hvem de kan snakke med om seksuell trakassering, og at de ansatte er trygge på at de kan få støtte fra leder og kollegaer.  I tillegg til ledelsen vil både verneombud og tillitsvalgte ha en viktig rolle. Bedriftshelsetjenesten vil også være en varslingsinstans i bedrifter som er tilknyttet en slik tjeneste.

Interne retningslinjer: Bedriften bør ha interne retningslinjer på hvordan de ønsker at ansatte skal oppføre seg, og hva slags arbeidsmiljø man ønsker å ha. Derfor bør forebygging av trakassering nedfelles i bedriftenes arbeidsreglement/HMS-håndbok. Dette må følges opp med klare rutiner for hvordan man skal varsle, og hvordan dette følges opp.

Ta vare på de ansatte

 • Forbered de ansatte på eventuelle risikosituasjoner.
 • Snakk om temaet på personalmøtet og med alle nyansatte.
 • Etabler rutiner og praksis i forkant, som følges opp underveis.
 • Lag rutiner og praksis for oppfølging av tilfeller av seksuell trakassering på arbeidsplassen.
 • Forbered ansatte og ledere på hvordan de skal håndtere ubehagelige gjester.
 • Det må være akseptert og helt greit å melde ifra til leder dersom man opplever uønsket atferd.
 • Leder må håndtere dette umiddelbart, ikke si «vent, la oss se om det gir seg».
 • Gjester som går over streken, må bli tilsnakket umiddelbart eller i verste fall vist bort.

Følg lover og regler

"Sette strek" er en kampanje som Arbeidstilsynet, Likestillings – og diskrimineringsombudet (LDO), NHO Reiseliv, Fellesforbundet, Parat, KS og Virke lanserte i 2018, i kjølvannet av metoo-kampanjen.

Målet med kampanjen er å øke arbeidsgivers kunnskap om hva seksuell trakassering er, og øke bevisstheten om det ansvaret de faktisk har for at arbeidstakerne ikke utsettes for seksuell trakassering.

Arbeidstilsynet og LDO har utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen. 

På NHO.no finner du mer informasjon om trakassering og arbeidsgivers ansvar for forebygging og håndtering av trakassering på arbeidsplassen

Har du mottatt varsel om trakassering?
Dersom en leder mottar en en klage eller et varsel om en konflikt, mobbing/trakassering, seksuell trakassering eller annen utilbørlig opptreden, er det viktig at dette håndteres på riktig måte. 

På medlemssidene Arbinn.no finner du også en veileder for ledere som får varsel om mobbing, konflikter og seksuell trakassering på arbeidsplassen.

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en ansatt
 • Merete Habberstad
 • Avdelingsdirektør kommunikasjon og allianse
 • Pressebilder

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: