Vi setter strek for seksuell trakassering

HMS

NHO Reiseliv samarbeider med Fellesforbundet, Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet for å forebygge og håndtere seksuell trakassering i næringslivet.

Veileder og kurs

Dette er seksuell trakassering

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes.

 • Verbal trakassering: Seksuelle hentydninger, forslag eller kommentarer om kropp, utseende eller privatliv.

 • Ikke-verbal trakassering: Nærgående blikk, kroppsbevegelser, visning av seksuelle bilder, blotting og liknende.

 • Fysisk trakassering: Omfatter alt fra uønsket berøring, klemming og kyssing til overgrep som voldtekt og voldtektsforsøk. Seksuell trakassering forekommer i utstrakt grad på nettet, på sosiale medier, e-post eller tekst- og/eller bildemeldinger.

 

Ta vare på de ansatte

 • Forbered de ansatte på perioden bedriften går inn i.
 • Snakk om temaet på personalmøtet og med alle nyansatte.
 • Etabler rutiner og praksis i forkant, som følges opp underveis.
 • Lag rutiner og praksis for oppfølging av tilfeller av seksuell trakassering på arbeidsplassen.
 • Forbered ansatte og ledere på hvordan de skal håndtere ubehagelige gjester.
 • Det må være akseptert og helt greit å melde ifra til leder dersom man opplever uønsket atferd.
 • Leder må håndtere dette umiddelbart, ikke si «vent, la oss se om det gir seg».
 • Gjester som går over streken, må bli tilsnakket umiddelbart eller i verste fall vist bort.

Følg lover og regler

Gode råd

... til arbeidstakere

Ansatte som opplever eller observerer mobbing, trakassering eller annen uakseptabel adferd, kan ta opp saken med henvendelse til den det gjelder, bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte, verneombud, nærmeste leder eller HR-ansvarlig.

Ansatte som observerer seksuell trakassering har plikt til å gå videre til arbeidsgiver eller verneombud med dette.

Klager kan formidles både muntlig og skriftlig. I klagen må det tydelig fremkomme hvem som klager, hvem saken gjelder, kort angivelse av hva som har skjedd, samt navn på eventuelle vitner.

... til arbeidsgivere

Forebygg uønsket oppførsel. Det beste tiltaket mot trakassering er åpenhet, at vi snakker om og setter ord på det. Bedriften bør nedsette interne retningslinjer på hvordan de ønsker at ansatte skal oppføre seg, og hva slags arbeidsmiljø man ønsker å ha. Derfor bør forebygging av trakassering nedfelles i bedriftenes arbeidsreglement/HMS-håndbok. Dette må følges opp med klare rutiner for hvordan man skal varsle, og hvordan dette følges opp. Seksuell trakassering er en tematikk som må stå høyt på dagorden hver dag, hele året. Ansatte i bedrifter med klare interne rutiner, både på forebygging og håndtering, har et godt arbeidsmiljø og er tryggere på jobb.

Vær tydelig som leder. Ledere har et særskilt ansvar for å sikre et trygt arbeidsmiljø. Hvis du opplever at en kollega går over streken så si ifra med en gang, og forvent støtte fra leder og kollegaer.

Si fra til sjefen. Det er viktig at alle vet hvem de kan snakke med om seksuell trakassering. I tillegg til ledelsen vil både verneombud og tillitsvalgte ha en viktig rolle. Bedriftshelsetjenesten vil også være en varslingsinstans i bedrifter som er tilknyttet en slik tjeneste. Hvis én opplever ubehag, kan flere ha opplevd det samme. Ved å si fra kan man stoppe en ukultur.

Råd til bedrifter som arrangerer julebord fra NHO, LO og Likestillings- og diskrimineringsombudet:
   

1. Forebygg uønsket oppførsel. Har virksomheten tidligere hatt episoder der med grenseløs oppførsel på julebordet, er det viktig å ta opp temaet før festen er i gang. Dersom problemet er knyttet til enkeltpersoner bør leder også ta en særskilt samtale med de det gjelder.

2. La folk gjøre jobben sin. Husk at de som serverer dere og gjør det hyggelig for dere på julebordet er ansatte som er på jobb denne kvelden. De har rett på et trygt og godt arbeidsmiljø uten trakassering og krenkelser.

3. Husk at du er på jobb. Når du er på julebord med jobben gjelder de samme reglene som i arbeidshverdagen. På julebord skal man ha det hyggelig sammen med kollegaer. Hvis du har det hyggelig på andres bekostning, er det ikke greit. Og heller ikke lov.

4. Pass på alkoholinntaket. Hvis du ikke kan drikke alkohol uten å skape ubehag for andre, så kan du ikke drikke alkohol på julebordet.

5. Vær tydelig som leder. Ledere har et særskilt ansvar for å sikre at festen er hyggelig for alle som deltar. Hvis du opplever at en kollega går over streken så si ifra med en gang, og forvent støtte fra leder og kollegaer.

 


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: