Sammen setter vi strek for seksuell trakassering

Publisert

Bilde av fire av de som har lansert kampanjen.

Sammen setter vi strek for seksuell trakassering. F.v. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), Adm.dir. NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold, direktør for Arbeidstilsynet Trude Vollheim, Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

– Jeg oppfordrer alle ledere til å benytte seg av veilederen og delta på kurs, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold. Nå lanseres en kampanje for å få arbeidsgiverne til å forebygge seksuell trakassering.

Kampanjen er et samarbeid mellom partene i utelivsbransjen (NHO Reiseliv, Virke, Parat, Fellesforbundet, og KS), Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Arbeidstilsynet.– Seksuell trakassering er helt uakseptabelt, og skal ikke forekomme, sier direktør for Arbeidstilsynet Trude Vollheim. I kampanjen "Sammen setter vi strek for seksuell trakassering" setter vi seksuell trakassering på dagsorden. Myndighetene og partene har sammen utarbeidet en veileder og et kurs, som vil være nyttige verktøy for forebygging og håndtering av seksuell trakassering på jobb, sier Vollheim. 

– Metoo-kampanjen økte folks bevissthet rundt seksuell trakassering, men seksuell trakassering er ikke en utfordring som løses med en enkelt kampanje. Nå er det viktig at arbeidsgivere tar ansvar, og innfører de tiltakene som er nødvendig for å forebygge og hindre at seksuell trakassering skjer på arbeidsplassen, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold.

Sett strek sammen

Målet med kampanjen er å øke arbeidsgivers kunnskap om hva seksuell trakassering er og øke bevisstheten om det ansvaret de faktisk har for at arbeidstakerne ikke utsettes for seksuell trakassering. Vi ønsker også å øke arbeidstakernes kunnskap om hva seksuell trakassering er og hvilke rettigheter de har, slik at de vet hva de skal gjøre dersom de utsettes for seksuell trakassering på jobb.

– Det handler om å sette strek i fellesskap. Ledere og ansatte må sammen finne ut av hvilke grenser som gjelder på deres arbeidsplass og hvor de setter strek for seksuell trakassering. Vi kan tilby drahjelp, tips og veiledning og gode eksempler, sier Vollheim.

Seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering:

  1. Kartlegg risiko. Kartlegg i samarbeid med de ansatte hvilke risikoer som er på deres arbeidsplass og gjennomfør forebyggende tiltak
  2. Regler for oppførsel. Utarbeid i fellesskap regler for oppførsel på arbeidsplassen og informer alle de ansatte om disse
  3. Rutiner for håndtering. Lag gode rutiner for å melde fra om seksuell trakassering og trakassering og hvordan hendelsene skal håndteres og informer alle ansatte om disse
  4. Brudd må føre til reaksjoner. Brudd på rutiner og retningslinjer skal føre til reaksjoner for den som trakasserer (kollegaer, gjester, kunder)
  5. Tydelig lederansvar. Leders ansvar for å forebygge og håndtere seksuell trakassering skal være tydelig
  6. Snakk om seksuell trakassering. Snakk om seksuell trakassering og trakassering på arbeidsplassen

Likestillingsarbeid i praksis

Seksuell trakassering har fram til #metoo vært et skjult arbeidsmiljøproblem. Seksuell trakassering er skamfullt for de som rammes, og det har fått få konsekvenser for de som trakasserer.

– Vi vet at unge kvinner er spesielt utsatt, men vi vet ikke nok om hvordan dette begrenser deres liv og jobbvalg. Ombudet bistår arbeidsgivere, verneombud og tillitsvalgte i arbeidet med å forebygge trakassering, men jobben må gjøres på arbeidsplassen. Dette er likestillingsarbeid i praksis, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Veileder, kurs og tilsyn

Fakta:

  • I Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) 2016 sier fire prosent av de sysselsatte at de blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende en gang i måneden eller oftere.
  • Dette rammer flere kvinner enn menn. Blant unge kvinner mellom 18 og 24 år var det 13 prosent som oppgir å være utsatt for seksuell trakassering på jobb. Fire av fem oppgir at trakasseringen ble utført av gjester/kunder.
  • I Fafo sin rapport om seksuell trakassering i arbeidslivet 2017 oppgir 14 prosent av alle ansatte i overnattings- og serveringsbransjen at de er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.
  • Hele 22 prosent av kvinnene som jobber i bransjen oppgir at de er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Arbeidstilsynets inspektører og fagfolk har i samarbeid med LDO utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen. Veilederen ligger på LDO sine nettsider.

– Med denne veilederen gjør vi det nå helt klart at det er ledelsen som har ansvar for tryggheten til alle ansatte uansett kjønn, alder aller andre kjennetegn ved dem, sier Bjurstrøm.

I forbindelse med kampanjen vil vi også i løpet av høsten tilby kurs over landet rettet mot arbeidsgivere, verneombud og tillitsvalgte. Arbeidstilsynet følger opp temaet seksuell trakassering i alle tilsyn i overnatting- og serveringsbransjen.

Kampanjen er forankret i Treparts bransjeprogram uteliv, men innholdet og budskapene gjelder for alle bransjer. Seksuell trakassering forekommer overalt i arbeidslivet og kampanjen er like relevant for hele arbeidslivet.

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: