Legionella

HMS

NHO Reiseliv har etter etter en testperiode på to år (2013-2015) ferdigstilt en rapport som beskriver erfaringer med legionellabekjempende tiltak.

I løpet av toårsperioden har syv hoteller bidratt til utprøving av ulike bekjempelsesmetoder. Undersøkelsen og rapporten er produsert av avdeling for miljømikrobiologi ved Unilabs Laboratoriemedisin og ble ledet av overingeniør Bjørn Roheim.

Som man vil se av rapportens innledning henvises det til Forskrift om miljørettet helsevern og spesielle krav om å hindre spredning av legionellabakterier. På bakgrunn av forskrift har Folkehelseinstituttet (FHI) utviklet veilederen Vannrapport 118. Veilederen beskriver tiltak for forebygging av legionellasmitte.

Basert på FHIs Vannrapport 118 har vi tatt frem beskrivelser og hjelpemidler for å komme i gang med etablering av rutiner og praktisk gjennomføring av forebyggende tiltak. 

Rutine

Rutinen henviser til gjeldende regelverk og beskriver krav til prosess og hvem som skal være ansvarlige for gjennomføringen.

Kontrollplan

Kontrollplan benyttes for god planlegging av kontrolltiltak og omfang av disse.

Sjekkliste – kartlegging, risikovurdering og handlingsplan

Sjekklisten gir eksempel på på metode for kartlegging og risikovurdering av mulige smittekilder samt registrering og dokumentasjon* av gjennomførte tiltak. *Forskrift og veiledning beskriver krav til registrering og dokumentasjon.

  1. Legionella: Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell

    NHO Reiseliv har etter etter en testperiode på to år (2013-2015) ferdigstilt en rapport som beskriver erfaringer med legionellabekjempende tiltak.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: