Legionella: Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell

NHO Reiseliv har etter etter en testperiode på to år (2013-2015) ferdigstilt en rapport som beskriver erfaringer med legionellabekjempende tiltak.

I løpet av toårsperioden har syv hoteller bidratt til utprøving av ulike bekjempelsesmetoder. Undersøkelsen og rapporten er produsert av avdeling for miljømikrobiologi ved Unilabs Laboratoriemedisin og ble ledet av overingeniør Bjørn Roheim.

Som man vil se av rapportens innledning henvises det til Forskrift om miljørettet helsevern og spesielle krav om å hindre spredning av legionellabakterier. På bakgrunn av forskrift har Folkehelseinstituttet (FHI) utviklet veilederen Vannrapport 118. Veilederen beskriver tiltak for forebygging av legionellasmitte.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: