En god dag på jobben

Publisert

En glad servitrise som holder et glass og snakker med gjester. Foto.

Foto: Per Thrana. Foto: Per Thrana

4 av 10 av de med sykefravær i overnattings- og serveringsbransjen oppgir at fraværet helt eller delvis skyldes helseproblemer forårsaket av jobben. Derfor har Statens arbeidsmiljøinstitutt nå utviklet et verktøy som gjør det enkelt å jobbe med arbeidsmiljøet.

Verktøyet "En bra dag på jobb" er utarbeidet av STAMI for å gi bransjetilpassede råd, og bygger på de faktorene forskning viser har betydning for arbeidsmiljøet i overnatting og servering, samt erfaring fra virksomheter.  

– Arbeidsmiljø er ulikt fra arbeidsplass til arbeidsplass, allikevel er arbeidsmiljøråd ofte generelle. "En bra dag på jobb" gjør det enkelt å jobbe kunnskapsbasert med de faktorene som forskning viser er viktig i deres bransje, sier Henriette Johansen i STAMI. 

I utviklingen av verktøyet for overnatting- og serveringsbransjen har STAMI fått hjelp av NHO Reiselivs medlemsbedrifter, Sundvolden hotell og Brasserie France.

Mann med armene i kryss som ser inn i kamera. Foto

Henrik Hamborg, politisk rådgiver for utdanning og kompetanse i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv | Per Sollerman

Høye tall som må tas på alvor 

Mange som jobber i overnatting og servering har fysisk belastende arbeid som stående og gående arbeid og ubekvemme stillinger. En må også kunne håndtere vanskelige kundesituasjoner som også kan påvirke hvordan vi har det på jobb, og som kan oppleves stressende og krevende.  

  • 75 % av de med smerter i nakke/skuldre/arm oppgir at disse kan skyldes jobben 
  • 53 % av dem med smerter i rygg eller ben oppgir at dette kan skyldes jobben 
  • 45 % av de som oppgir psykiske plager oppgir at dette kan skyldes jobben 

– Dette er høye tall og grunn til å ta på alvor. Å kunne jobbe kunnskapsbasert for å sørge for at færrest mulig blir syke og får fravær på arbeidsplassen er viktig. Jeg er glad for at STAMI har laget et verktøy for forebygging som er direkte tilpasset de utfordringene som finnes i våre bransjer, sier politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering, Henrik Hamborg.  

Komme frem til en konkret handlingsplan 

Verktøyet er basert på filmer om utvalgte utfordringer i bransjen som legger til rette for at ansatte kan diskutere utfordringene på sin egen arbeidsplass i gruppemøter. Like viktig som å snakke om utfordringene, kan det være å vektlegge områder en er god på.  

I fellesskap skal de ansatte komme fram til en konkret handlingsplan som vil hjelpe dem til å få et bedre arbeidsmiljø som bidrar til lavere arbeidsrelatert sykefravær og frafall. 

– Hele 43 prosent av fraværet i overnattings- og serveringsbransjen oppgis å skyldes helseproblemer forårsaket av jobben. Å jobbe forebyggende med faktorer i arbeidsmiljøet kan bidra til bedre helse for ansatte, lavere sykefravær og økt produktivitet for bedriftene, sier Johansen i STAMI.  

Verktøyet er en del av IA-avtalens (Inkluderende Arbeidsliv) satsing på forebyggende arbeidsmiljøarbeid. IA-avtalen er et samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet i Norge. 

– Det er både i arbeidsgiver og arbeidstakers interesse at flest mulig holder seg friske og står i jobb. Jeg håper og tror mange av våre medlemmer vil ta i bruk dette verktøyet. Det er viktig at de ansatte har en god dag på jobb og trives, slik at de blir, og at vi får flere til å søke seg til vår næring, sier Hamborg.  

Verktøyet finner dere her: Overnatting og servering - En bra dag på jobb (enbradagpajobb.no), og vil også være tilgjengelig på NHO Reiselivs akademisider, som lanseres om kort tid.  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: