Influensaepidemi – råd og tips

HMS

Finn råd og tips til hva bedriften kan gjøre under en pandemi, og dersom en gjest blir syk.

Hva skal bedriften gjøre under en pandemi og dersom en gjest blir syk? NHO Reiseliv har utarbeidet en liste med gode råd og tips til hvordan du som bedriftsleder bør håndtere syke gjester og fraværende ansatte. Se også artikkel om varsling/beredskap.

Influensaen smitter ved kontakt mellom mennesker. Smitteoverføring skjer ved hosting, nysing og nær kontakt med syke mennesker. Det er liten sjanse for å bli smittet ved å ta på et dørhåndtak og lignende.

For å forebygge bør bedriften legge til rette for - og instruere - ansatte om god håndhygiene.

  • God håndhygiene (spritdispensere) er viktig for å redusere risikoen for smitte.
  • Papirlommetørklær bør benyttes ved hoste og nysing

Syk gjest

Følg gjeldende anbefalinger fra helsemyndigheter for den enkelte pandemi.

  • Dersom det er nødvendig med nærkontakt med vedkommende gjest vil munnbind beskytte mot smitte.
  • Sørg for at resepsjonspersonalet har kjennskap til hvordan de kan komme i kontakt med kommunelegen eller det offentlige helsevesenet i kommunen (telefonnummer etc)
  • Alle som oppholder seg i Norge, enten de er norske statsborgere eller utenlandske turister, har krav på undersøkelse og behandling av det offentlige helsevesen.
  • Fortrinnsvis bør pasienten vurderes og overføres til helsevesenet, der det finnes kvalifisert personale til å ta seg av slike tilfeller. Dette vil også være forebyggende for å hindre smittefare til personalet og andre gjester.
  • Sykehushygienisk personell vil sammen med kommunelegen kunne gi konkret råd om rengjøring, smitteoppsporing og andre tiltak for hotellet og de som oppholder seg der. Hotellrommet pasienten har oppholdt seg på bør holdes avlåst inntil råd er mottatt fra helsepersonell om tiltak.

Vær forberedt på høyt sykefravær

Bedriftene må være forberedt på et stort sykefravær blant ansatte i perioden pandemien pågår. Det er således viktig å danne seg et bilde av hvor sårbar bedriften vil kunne bli dersom en slik situasjon skulle oppstå:

Dersom alle i resepsjonen blir syke. Vet andre på bedriften hvordan inn- og utsjekkingsrutinene fungerer dersom alle i resepsjonen blir syke? Hvordan opereres for eksempel betalingsterminalene?

Er det serveringssteder i nærheten, slik at gjestene kan henvises til disse dersom kjøkkenpersonalet ikke er på jobb?

Hvem håndterer bookingsituasjonen ved fravær av bookingmedarbeiderne?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: