Sikkerhet og beredskap

HMS

Man kan aldri sikre seg hundre prosent mot enhver uønsket hendelse, men man kan forebygge og være godt forberedt til å håndtere alvorlige hendelser, uhell og ulykker.

Varslings- og beredskapsplaner tas frem for å være forberedt dersom kritiske hendelser og situasjoner oppstår. Dette kan f.eks. være ulykke, dødsfall eller akutt sykdom. Det kan ramme gjester og besøkende, men også ansatte ved bedriften.  Det er derfor nyttig for bedriften, uansett størrelse, og ha tenkt gjennom hvordan man vil håndtere slike situasjoner.

Finn verktøy og hjelp om temaet Sikkerhet og beredskap på NHOs digitale medlemstjeneste Arbinn.

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: