Ran, tyveri og anmeldelser

HMS

Forenklingsprøveprosjekt i Oslo gjør det mulig for medlemmer å hjelpe gjesten å anmelde tyveri/ran på hotellet/utestedet

Tyveri fra personer på åpen gate og fra gjester på hotell- og restaurant er et problem. I tillegg opplever bransjen at innbrudd på hotellrom, tyveri og ran er et økende problem.

Informasjon om dagens situasjon og kriminalitetsbilde fra politiet er viktig for å forstå omfanget og alvoret i situasjonen. Samtidig gis det verdifulle tips til hvordan en kan arbeide forebyggende for å redusere omfanget av uønskede episoder. En forenkling av hvordan tyveri fra utenlandske gjester kan anmeldes vil være positivt. En slik forenkling gjør at en negativ og alvorlig episode kan håndteres på en rask og effektiv måte, til beste for alle parter.

Bedre samarbeid mellom politi og næringsliv er nødvendig for å få bukt med dagens problemer. NHO Reiseliv region Oslo og Akershus har i mange år hatt et godt samarbeid med Sentrum Politistasjon. Vi ønsker å bidra til at næringen blir sett og hørt, og får knyttet direkte kontakt med politiet ved behov.

Et prøveprosjekt i Oslo og Akershus gjør det nå mulig for medlemmer å hjelpe gjesten å anmelde på hotellet/utestedet.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: