Sikkerhet i lekeland og aktivitetsparker

HMS

Hva er et lekeland, og hvilke regelverk gjelder for lekeplassutstyr og fornøyelsesinnretninger?

Ifølge DSB og SJTs informasjonsbrosjyre finnes det ingen klar og entydig definisjon på hva et lekeland er. Felles for alle er at de tilbyr ulike aktiviteter som er ment for barn.

Slike aktiviteter vil typisk være lek i store eller små sammensatte konstruksjoner med lekeplassutstyr og fornøyelsesinnretninger, som for eksempel hoppeputer- og slott, trampoliner og aktivitetsløyper.

Plikt til internkontroll

Vi henviser til våre nettsider med informasjon og hjelpemidler til etablering av system for internkontroll og risikovurdering.

For temaet lekeland er følgende rutiner viktige:

  • Rutiner for kontroll av lekeapparatene
  • Rutiner for vedlikehold
  • Rutiner for ulykkeshåndtering (beredskap og varsling)
  • Oppfølging av mangler
Gjeldende regelverk

Hvilke regelverk gjelder for lekeplassutstyr og fornøyelsesinnretninger i ditt lekeland?

Følgende regelverk stiller krav til sikkerheten for lekeplassutstyr:

  • Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
  • Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr (lekeplassforskriften)
  • Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Det foreligger også europeiske standarder for lekeplassutstyr: NS-EN 1176 og NS-EN 1177. Standardene spesifiserer grunnleggende sikkerhetskrav for ulike typer lekeplassutstyr og fallunderlag.

Følgende regelverk stiller krav til sikkerheten for fornøyelsesinnretninger:

  • Lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker (tivoliloven)
  • Forskrift om fornøyelsesinnretning i tivoli og fornøyelsesparker (tivoliforskriften)
  • Det foreligger også europeiske standarder for fornøyelsesinnretninger og oppblåsbart lekeutstyr: NS-EN 13814 og NS-EN 14960

Lover og forskrifter fastsetter sikkerhetskravene, mens standardene spesifiserer en måte å oppfylle disse kravene på.

Krav til godkjenning av innretninger

I forskrift om fornøyelsesinnretning i tivoli og fornøyelsesparker pkt 1.1.1.7 og 1.1.1.8 fremkommer det hvilke innretninger som omfattes av loven og dermed har krav til godkjenning.

Forskriften gir god veiledning og også nødvendige maler for søknad om godkjenning og drift av innretningene.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: