Veggedyr

HMS

Folkehelseinstituttet, NHO Reiseliv og utvalgte hoteller har laget rutiner som skal gjøre det enklere å forebygge, begrense og bekjempe problemer med veggedyr.

Veiledningen er skrevet med henblikk på hotelldrift, men informasjon og grunnleggende rutiner vil også være relevant for andre overnattingssteder som campinghytter, herberger, cruiseskip, oljeplattformer, brakkerigger og lignende.

Rutinene tar praktiske hensyn til daglig drift og bygger på forskningsbasert kunnskap som gjort tilgjengelig våren 2015. Man kan forvente at rutinene bør oppdateres fortløpende når ny bekjempingsmetodikk utvikles eller ny kunnskap blir tilgjengelig.  Veiledning med rutiner er oversatt til engelsk. I tillegg er rutine for daglig kontroll oversatt til spansk, fransk, russisk, kinesisk, thai, kroatisk og polsk. Denne informasjonen og komplett rapport kan hentes fra FHI sine sider om veggedyr.

Basert på veiledningens innhold har NHO Reiseliv  tatt frem forslag til kontroll- og rutinemaler og også informasjonsmateriell som kan inngå i virksomhetens IK-system, se nedenfor.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: