AFP-premie

Premier og egenandeler ved avtalefestet pensjon (AFP).

 

  1. Premier og egenandeler

    Her kan du laste ned informasjon fra Fellesordningen for AFP om fastsettelse av premier og egenandeler i ordningen.

18. november 2010 ble det sendt brev til alle tariffbundne bedrifter fra Felleskontoret for LO-NHO-ordningene. Ettersom den tidligere muligheten til å korrigere antall ansatte via premieinnbetalingsblanketten nå er bortfalt, er det særdeles viktig at bedriftene sørger for at arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret til enhver tid er oppdatert.

 


Les mer om AFP på afp.no

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: