Streiken mellom NHO og LO/YS er over

Publisert

Tre menn og en kvinne som står på en rekke. Foto

Foto: NHO/Ane Bjervik

Partene kom til enighet i årets mellomoppgjør 20. april. Streiken er nå avsluttet, og arbeidet er gjenopptatt.

— Oppgjøret ble meget kostbart for våre medlemsbedrifter, men det var nødvendig å få avsluttet denne konflikten, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, Magne Kristensen.

Oppgjøret ble kostbart for arbeidsgiverne, og innebærer et generelt tillegg til alle på 7,50 kroner pr. time (37,5 t/uke). I tillegg er det gitt 3 kroner til avtaleområder hvor lønnen er under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. NHO Reiselivs tariffavtaler omfattes av dette. For avtaler uten lokal forhandlingsrett (normallønnsavtaler) er det gitt ytterligere en krone.

— Oppgjøret ble meget kostbart for våre medlemsbedrifter, men det var nødvendig å få avsluttet denne konflikten, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, Magne Kristensen.   

Oppgjøret skal nå formelt vedtas av partene, og lønnsregulering må ikke iverksettes før det gis beskjed om dette. NHO Reiseliv vil sende ut nye lønnssatser til medlemsbedriftene, så snart oppgjøret er formelt vedtatt, og lønnssatser er beregnet.

Les mer om lønnsoppgjøret på nho.no 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende mann i grå dressjakke. Portrettfoto.
  • Magne Kristensen
  • Direktør arbeidslivspolitikk
  • Pressebilder

Den økonomiske situasjonen i reiselivet 2023

Det norske reiselivet er tilbake etter pandemien, men økende energi- og råvarepriser, endrede forbruker-vaner, kortere bestillingshorisonter og lavere booking gjør mange reiselivsbedrifter usikre på hva slags fremtid de skal planlegge for.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: