Lønnsoppgjøret 2024: Nå starter forhandlingene

Publisert

To menn som håndhilser på hverandre

UTVEKSLER KRAV: NHO Reiselivs forhandlingsleder Magne Kristensen og Fellesforbundets Clas Delp utveksler krav i forbindelse med tariffoppgjøret 2024. Foto: NHO Reiseliv

Med dette håndtrykket er lønnsforhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv i gang.

Onsdag 20. mars klokken 12.00 startet årets lønnsforhandlinger om Riksavtalen mellom NHO Reiseliv og Fellesforbundet, som representerer arbeidstakersiden.

Et portrettbilde av en mann i dress som står foran en trapp og ser mot kamera. Foto.

Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman

Årets oppgjør er et såkalt forbundsvist hovedoppgjør der partene forhandler om alt i en tariffavtale, både lønn og øvrige vilkår. Vi har en tilsvarende "blåkopi-avtale" med Parat, og disse forhandlingene starter 21. mars og gjennomføres parallelt med Fellesforbundet.

– Reiselivet er en arbeidsinsentiv næring, med lave driftsmarginer. Mange bedrifter har reist seg etter pandemien, men det er store variasjoner i bransjen. Det har også vært en økning i konkurser de siste månedene, særlig når det gjelder serveringsbedrifter. Det er derfor viktig med et ansvarlig lønnsoppgjør, for å trygge arbeidsplassene og sikre konkurransekraften. Lønnsoppgjøret må ta hensyn til at det er stor strekk i laget, slik at det blir en god balanse mellom sentrale og lokale forhandlinger som gir muligheter for tilpasninger til den enkelte bedrifts lønnsevne, sier Magne Kristensen, forhandlingsleder og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.

Les mer om den økonomiske situasjonen i reiselivet.

– Etter tre år med reallønnsnedgang skal våre medlemmer ha et oppgjør som sikrer dem en inntekt som er høyere enn prisveksten. Signalet fra Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon er entydig: Vi skal sørge for at ansatte i hotell- og restaurantnæringen får en reell økning i lønningene, sier forhandlingsleder Clas Delp i Fellesforbundet.

Les Fellesforbundets pressemelding her

Informasjon om lønnsoppgjøret  

For å være oppdatert på tariffoppgjørets fremgang, er det lurt å melde seg på nyhetsbrevet vårt. Dersom du allerede er meldt på, men opplever å ikke få nyhetsbrevene, ber vi deg om å sjekke at kontaktinformasjonen din stemmer. Dette kan du gjøre ved å gå inn på "Min side" på Arbinn.

Meld deg også på SMS-varsling om lønnsoppgjøret her for å få kontinuerlige oppdateringer. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: