Brudd i forhandlingene med Fellesforbundet og Parat

Publisert

Logoen til Riksmekleren.

Riksmekleren. Foto: NHO/Marius Strand

Fellesforbundet og Parat har brutt forhandlingene med NHO Reiseliv og går til mekling på Riksavtalen.

Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, med alvorlig mine.

Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.

Fredag 22. mars meddelte Fellesforbundet og Parat brudd i forhandlingene på Riksavtalen. Partene ber nå Riksmekleren om hjelp for å komme videre. Det blir dermed mekling på Riksavtalen. Meklingen hos Riksmekleren vil starte lørdag 13. april. En eventuell streik, hvis partene ikke kommer til enighet i meklingen, vil tidligst tre i kraft søndag 14. april kl. 24:00 (natt til mandag 15. april).

Vi kom ikke til enighet i forhandlingene. Arbeidstakernes krav lå for langt unna det som er ansvarlig for arbeidsgiversiden å godta. Nå skal vi møtes hos Riksmekler, og alle parter skal selvfølgelig anstrenge seg for å finne en løsning, slik at vi unngår konflikt, sier Magne Kristensen, forhandlingsleder og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.

Mange bedrifter under stort kostnadspress

Kristensen viser til at det er mange bedrifter som er under et stort kostnadspress:

Det er en kombinasjon av flere faktorer som gjør situasjonen krevende for mange reiselivsbedrifter. Høye renter kombinert med skyhøye råvarepriser, høye lønnskostnader og betydelig færre bookinger rammer mange bedrifter. 

Stort strekk i laget

Det er viktig å være oppmerksom på at det er store variasjoner i inntjeningen i reiselivsnæringen, og at driftsmarginene er lave og betydelig lavere enn det som ellers er vanlig i næringslivet. Dette er vi nødt til å ta med oss i oppgjøret. En kraftig lønnsøkning på toppen av dette vil være svært utfordrende for mange å håndtere.

I en sak publisert i Børsen sier Clas Delp, Fellesforbundets forhandlingsleder at NHO Reiselivs krav innebærer redusert innflytelse for tillitsvalgte, innskrenking av ansattes rettigheter og satsing på en bransje med flere lavtlønte og hyppige utskiftninger.

Kristensen påpeker at arbeidsgivere bør ha en viss fleksibilitet i disponeringen av arbeidskraft, men understreker at dette alltid bør skje i samråd med de tillitsvalgte, i tråd med arbeidsmiljøloven. 

Kristensen avviser påstanden om at arbeidsgiverne legger til rette for utnyttelse av ung arbeidskraft og fremhever at det fra arbeidsgiversiden i tariffoppgjørene er vektlagt innretninger som legger til rette for å rekruttere og beholde voksen og erfaren arbeidskraft.

Viktig informasjon til arbeidsgiver:

Logg inn her for å laste ned bruddsrikulæret, som gir viktig informasjon til deg som er arbeidsgiver ved en tariffbundet bedrift. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: