Streik avverget. Partene enige i lønnsoppgjøret 2024

Publisert

Tre menn som står vedsiden av hverandre og ser i kamera

Clas Delp, forhandlingsleder for Fellesforbundet, Riksmekler Mats Willhelm Ruland og Magne Kristensen, forhandlingsleder for NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv

Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og Parat og NHO Reiseliv, kom i mål med meklingen for hotell- og restaurantnæringen etter 11 timers mekling på overtid.

Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, Magne Kristensen.  Foto: Per Sollerman.

Resultatet av meklingen innebærer at alle arbeidstakere får et generelt tillegg på 7 kroner per time. Videre er minstelønnssatsen for 2 års praksis justert med 8 kroner per time, og minstelønnssatsene fra 4 års praksis i bransjen er justert med 10,50 kroner per time. Satsene for arbeidstakere med fagbrev er justert slik at de har en differanse på 10 kroner i forhold til satsene uten fagbrev.

Den varslede streiken fra mandag morgen, 15. april, blir dermed ikke iverksatt.

Årets oppgjør har hatt et krevende økonomisk bakteppe. Det er et stort strekk i laget på bedriftene og veldig ulikt hvordan det økte kostnadsbildet preger bedriftenes markedssituasjon. 

– Det har vært en svært utfordrende mekling, og dette ble et dyrt oppgjør. Vi er likevel glade for at vi kom i mål til slutt og unngikk en streik, sier forhandlingsleder og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, Magne Kristensen.  Partene ble enige om en innretning som gir erfarne ansatte og de som har fagbrev et ekstra lønnsløft, noe vi mener er en riktig prioritering.   

Dette er partene enige om 

➡ Generelt tillegg på 7 kroner pr time for alle (37,5 t/uke)​

➡ Minstelønnssats for ansatte med 2 års praksis heves med 8 kroner pr time (inkludert det generelle tillegget)​

➡ Minstelønnssats for ansatte med mer enn 4 års praksis heves med 10,50 kroner pr time (inkludert det generelle tillegget)​

➡ Minstelønnssatsene for ansatte med fagbrev er justert slik at differansen til minstelønnssatsene for ansatte uten fagbrev, er 10 kroner pr time

➡ Tilleggene for arbeid kveld, helg og natt for «øvrige arbeidstakere» økes med 10 prosent

➡ Tillegg for nattarbeid for nattevakter, sikkerhetspersonell o.l. etter kl. 24.00, økes med 13 kroner​

➡ Det skal i tillegg føres reelle lokale lønnsforhandlinger ​

➡ Partene er enige om å gjennomføre et arbeid om hvilke behov og utfordringer overnattings-, serverings- og cateringbransjen har når det gjelder etter- og videreutdanning, og hvilken betydning resultatene av forslagene fra Kompetansereformutvalget har for bransjen. ​

Forslaget blir av begge parter sendt ut til avstemning med anbefaling, med svarfrist til Riksmekler 8. mai kl. 12:00. Tariffbundne bedrifter vil få tilsendt nærmere informasjon om avstemningen.

Det er viktig at bedriftene ikke tar ned permitteringsvarslene som er gitt/oppslått i tilfelle konflikt, men at disse opprettholdes inntil oppgjøret er endelig vedtatt. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: