Derfor ble det streik

Publisert

Illustrasjonsfoto.

Fellesforbundet krevde både lokale lønnsforhandlinger og høye kronetillegg i oppgjøret om Riksavtalen.

 NHO Reiseliv hadde ikke mulighet til å godta kravene. Dermed ble det streik fra søndag morgen. Mandag varslet Fellesforbundet at streiken trappes opp lørdag morgen.

Kronekrav

Forhandlingsleder Jostein Hansen utdyper hvorfor NHO Reiseliv ikke kunne akseptere Fellesforbundets krav i lønnsoppgjøret for hotell og restaurant.

– Fellesforbundets krav i lønnsoppgjøret er over det dobbelte av hva partene i frontfaget ble enige om, sier Hansen.

Partene i frontfagoppgjøret ble enige om en økonomisk ramme på 2,4 prosent årslønnsvekst. Den såkalte rammen sier noe om den totale verdien av alle ytelser en arbeidstaker får i løpet av et år.

Frontfagsmodellen innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først, og at resultatet blir førende for tariffoppgjør som kommer senere, både i det private og det offentlige oppgjøret.

– Det ville vært fullstendig uansvarlig for oss å gå med på en dobling av det andre har blitt enige om. Vi har også et ansvar for oppgjør som kommer etter vårt, sier Hansen.


Lokale lønnsforhandlinger

Forhandlingslederen utdyper videre hvorfor NHO Reiseliv ikke ønsker lokale lønnsforhandlinger.

Han viser til at næringen preges av lav organisasjonsgrad, lav tariffavtaledekning og høy turnover. I tillegg er en stor andel ansatte på deltid eller midlertidige kontrakter.

– Dette gjør at det er vanskelig å etablere en kultur for lokale forhandlinger i næringen. I dag har vi et system i tariffavtalen der tillitsvalgte kan be om et årlig møte med bedriftsledelsen. Der kan man kan drøfte prinsipper rundt lønnsfastsettelsen ved det enkelte hotell. Vår erfaring er at denne muligheten benyttes sjelden, sier Hansen.

– Dersom lokale forhandlinger skal fungere, må de tillitsvalgte ta kontakt og be om møter. Med et godt tillitsmannsapparat ville det vært grunnlag, men vi har problemer med i det hele tatt å få tillitsvalgte ved mange bedrifter, forteller han.

Lønnsutviklingen i bransjen

Hansen vil ikke være med på at hotell- og restaurantbransjen henger etter i lønnsutviklingen.

– Lønnsnivået har økt jevnt. Det er andre som drar fra, for eksempel i olje, som har gitt altfor høye lønnstillegg, sier forhandlingslederen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: