NHO Reiseliv

Innhold

Lønnsoppgjøret 2018: LO går inn for samordnet oppgjør

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

LO og leder Hans-Christian Gabrielsen ønsker at lønnsoppgjøret 2018 blir et samordnet oppgjør. Foto: Trond Isaksen

LOs representantskap har vedtatt at de ønsker et samordnet oppgjør i 2018 - for første gang på ti år.

I år har det vært knyttet større spenning enn normalt til hvilken oppgjørsform man til slutt ender på. LO avholdt tirsdag 27. februar sitt representantskapsmøte, og vedtok der at de ønsker et samordnet oppgjør.

NHOs representantskap skal ta formelt stilling til dette onsdag 28. februar.

Et samordnet oppgjør innebærer at det er LO og NHO som forhandler på vegne av alle bransjer. Denne oppgjørsformen brukes bare i de store sakene. Sist vi hadde et samordnet oppgjør, var i 2008, og da var det AFP-ordningen det ble forhandlet om. 

Ved samordnede oppgjør blir den økonomiske rammen avtalt sentralt mellom hovedorganisasjonene. NHO og LO blir også enige om hvilke andre spørsmål som kan være gjenstand for forhandlinger. I år er de mest aktuelle temaene AFP-ordningen og reise, kost og losji. 

Etter de sentrale forhandlingene blir det normalt satt av noen dager til justeringsforhandlinger på samtlige avtaler, men da uten streikerett for forbundene.

– Hvis NHOs representantskap også vedtar samordnet oppgjør på sitt representantskapsmøte onsdag 28. februar, blir det et samordnet oppgjør mellom LO og NHO, som skal forhandle sentralt på vegne av alle forbund og landsforeninger. I så fall blir det ikke et tradisjonelt forbundsvist oppgjør med forbundsvise forhandlinger, men det blir forenklede forbundsvise justeringsforhandlinger om enkelte temaer, som det gjenstår å se hva blir, sier Jostein Hansen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: