Allmenngjøringssatsene fra 15. juni 2023

Publisert

Bilde av en kokk på et restaurantkjøkken

illustrasjonsbilde: Grand Hotel. Foto: NHO Reiseliv | Eva Beate Strømsted

Nye justerte lønnssatser i Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomhet trer i kraft 15. juni 2023. Dette er de nye satsene.

Tariffnemnda har vedtatt oppjusterte satser i Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter i etterkant av  vårens mellomoppgjør. Ikrafttredelse er 15. juni 2023.

Dette er de nye satsene:

For unge arbeidstakere:

  • 16 år: kr 128,58
  • 17 år: kr 138,08
  • 18 år: kr 152,34

Begynnerlønn for arbeidstakere over 20 år/etter 4 mnd. praksis over 18 år: kr 190,79.

Fratrekk i lønn for innkvartering i bedriften i henhold til § 4 i forskriften:

  • a) For enkeltrom kr 630,83 pr. mnd.
  • b) For dobbeltrom kr 410,30 pr. mnd.

 

Se også: 

 

Tariffavtaler

Forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere reguleres av arbeidsmiljøloven. Mange bedrifter er i tillegg bundet av tariffavtaler, som gir partene flere rettigheter og plikter. Her kan du lese mer om hva en tariffavtale er og hvordan den opprettes.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: