Nei til fortsatt allmenngjøring av renholdsbedrifter

Publisert

Via Arbeidsdepartementet foreslås det at allmengjøringen av tariffavtalen for renholdsbedrifter som ble innført 1. september 2011, forlenges for tariffperioden 2012 – 2014.

NHO Reiseliv har tidligere argumentert i mot allmengjøringen, og gjør det også når det det gjelder en eventuell forlengelse. NHO Reiseliv mener at Tariffnemda, den som vedtar en eventuell forlengelse, ikke i tilstrekkelig grad vektlegger den lønnsdrivende effekt en slik allmengjøring har.

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: