NHO Reiseliv

Innhold

Nei til fortsatt allmenngjøring av renholdsbedrifter

Nyhet, Politikk

Publisert

Via Arbeidsdepartementet foreslås det at allmengjøringen av tariffavtalen for renholdsbedrifter som ble innført 1. september 2011, forlenges for tariffperioden 2012 – 2014.

NHO Reiseliv har tidligere argumentert i mot allmengjøringen, og gjør det også når det det gjelder en eventuell forlengelse. NHO Reiseliv mener at Tariffnemda, den som vedtar en eventuell forlengelse, ikke i tilstrekkelig grad vektlegger den lønnsdrivende effekt en slik allmengjøring har.

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: