Riksavtalen, tariffavtaler og overenskomster

Her kan du laste ned Riksavtalen, tariffavtaler og overenskomster.


Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige landsforeninger, lokale foreninger og enkeltbedrifter, og Landsorganisasjonen i Norge (LO) med samtlige forbund og foreninger (avdelinger).

Last ned gjeldende avtaler nederst på denne siden

Partsforholdet i de enkelte tariffavtalene blir ikke berørt eller endret på noen måte ved Hovedavtalen.

Hovedavtalen er del I i alle bransjespesifikke tariffavtaler.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: