Identifikasjon og kontroll av overnattingsgjester

Som en følge av Schengensamarbeidet er det vedtatt at gjester må vise gyldig reisedokumentasjon på overnattingssteder.

Fra 25. mars 2001 ble Norge med i Schengensamarbeidet. Dermed aksepterte på sett og vis Norge og Island at de representerer ytterpunktene av EU, selv om landene ikke er medlemmer i det den Europeiske Union.

Schengensamarbeidet er i all hovedsak et samarbeid mellom toll- og politimyndighetene i de respektive land. Man skal være oppmerksom på at Storbritannia og Irland ikke er med i Schengensamarbeidet på tross av at de er medlemmer i EU.

Identifikasjon av gjester

Som en følge av Schengensamarbeidet ble det vedtatt ny ordlyd i utlendingsloven og dens forskrifter. I forbindelse med kontroll av utlendinger på overnattingssteder er det viktig å være oppmerksom på følgende nye ordlyd for innbygger i Schengenområdet:

"Identiteten skal kontrolleres ved fremvisning av gyldig legitimasjon. For andre enn nordiske statsborgere kreves reisedokument. Reisedokumentets type og nummer skal anmerkes i fortegnelsen."

Norden og passfrihet

Den nordiske passfriheten – mellom landene Danmark, Island, Finland, Sverige og Norge – består fortsatt. Det oppfordres til å bruke sunn fornuft når man skal kontrollere hva som kan anses å være gyldig legitimasjon for innbyggere i Norden, men i og med at man ikke har en felles legitimasjon, kan det tenkes at man må falle tilbake på pass.

EU for øvrig

Begrepet reisedokument vil kunne være pass eller et EU-godkjent identitetskort. Vær oppmerksom på at Storbritannia og Irland er forpliktet til å bruke pass.

Innføringen av de nye reglene innebærer også en skjerpelse i ordlyden idet den enkelte bedrift skal rapportere til politiet "så snart som mulig". Det anbefales å ta kontakt med det lokale politidistrikt for å avklare hvordan dette skal gjøres på best mulige måte.

Det har vært diskusjon om registrering av reisegrupper. Det er akseptert av UDI at reisegrupper, som tidligere, registreres ved at reiseleder dokumenterer seg gjennom reisedokument og at det leveres navneliste for gruppen.

 


Oppdatert 18.01.16

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: