Excel-mal for kontroll og registrering av overnattingsgjester

Last ned mal her.

Vær oppmerksom på at overnattingssteder i henhold til utlendingsforskriften § 4-25 skal føre fortegnelse over sine overnattingsgjester, jfr. utlendingsloven § 20. Politiet kan be om å få overlevert listene over alle utenlandske overnattingsgjester, med unntak av nordiske borgere.

Vær nøye med å identifisere, kontrollere og registrere gjester.


Viktig:
  • Identitet skal kontrolleres ved fremvisning av gyldig legitimasjon.
  • Nordiske statsborgere trenger kun legitimere seg med førerkort eller bankkort m/ bilde.
  • For andre Schengenborgere må identiteten verifiseres med nasjonalt identitetskort eller pass.
  • Alle tredjelandsborgere må identifisere seg med gyldig pass.
  • Vær særlig oppmerksom på gjester som gjør opp med kontant betaling.

I forbindelse med store arrangementer som f.eks sykkel-VM vil politiet foreta kontroller av hotellene for å sikre at kontroll og registrering av overnattingsgjester er i orden.

Excel-malen nedenfor er ment som hjelp til overnattingssteder som ønsker å komme raskt i gang med registrering og kontroll av gjester.

 
Se også:

Vær oppmerksom på at overnattingssteder i henhold til utlendingsforskriften § 4-25 skal føre fortegnelse over sine overnattingsgjester, jfr. utlendingsloven § 20. Politiet kan be om å få overlevert listene over alle utenlandske overnattingsgjester, med unntak av nordiske borgere.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: