Får tilbake reduserte satser for transport og energi

Publisert

Stolheis i Trysil

Nå kan alpinanleggene få tilbake reduserte arbeidsgiversatser. Bildet er fra stolheisen i Trysil. Foto: Casper Tybjerg, Visit Norway.

EU endrer regelverket slik at Norge kan gjeninnføre redusert arbeidsgiveravgift for transport- og energisektoren. Det er en gladnyhet for mange av NHO Reiselivs medlemmer som tilbyr transport med for eksempel skiheiser og taubaner.

I 2013 endret EU reglene for statsstøtte, slik at store deler av energi- og transportsektoren i distriktene ikke lenger kunne beregne arbeidsgiveravgift med generelt reduserte satser fra juli 2014.

Det fikk store konsekvenser for flere reiselivsbedrifter som driver med taubaner, kabelbaner og skiheiser. Det rammet også de bedriftene som tilbyr gjestene en transporttjeneste som for eksempel skyss til buss- eller togstasjon. Dette segmentet ble ekskludert fra ordningen og fikk dermed en økning i arbeidsgiveravgiften.

Nå endrer EU reglene tilbake og gjeninnfører reduserte arbeidsgiversatser for transport og energisektoren. NHO Reiseliv-direktøren roser regjeringen, som har klart å få EU til å snu i denne saken:

– Vi er godt fornøyd med regjeringens innsats for å endre EUs regelverk. Dette er svært gode nyheter for mange av våre medlemmer som ble hardt rammet av denne endringen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Viktig gjennomslag for NHO Reiseliv 

NHO Reiseliv har sammen med NHO vært i dialog med myndighetene for å avdempe virkningene av at flere sektorer blir tatt ut av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

– Hensikten med differensiert arbeidsgiveravgift er å stimulere arbeidsmarkedet i distriktene. Det virker mot sin hensikt å ekskludere dette segmentet, der mange av bedriftene bidrar til sysselsetting ute i distriktene. Mange opererer med svært små marginer. En økning i avgiften er en tøff kostnad for disse bedriftene, fortsetter Krohn Devold.

Nye regler må innlemmes i EØS-avtalen

Endringene skal nå innlemmes i EØS-avtalen og i norsk rett, trolig i løpet av høsten. Regjeringen vil i budsjettet for 2018 foreslå å gjeninnføre differensierte satser for transport- og energisektoren. Målet er at de differensierte satsene kan tas i bruk med virkning fra 1. januar 2018.

Les også:

Endringer i differensiert arbeidsgiveravgift rammer skiheiser og reiselivsbedrifter med egen transport

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: