Førerhunder kan ikke nektes adgang til serveringssteder

Publisert

#205

Førerhunder kan ikke nektes adgang. Foto: Blindeforbundet og Per Sollerman.

En svaksynt kvinne ble denne uken nektet å ha med førerhunden sin inn på en restaurant.

Saken er omtalt av blant annet VG og Dagsnytt Atten

Forskriften om næringsmiddelhygiene sier at forbudet mot husdyr ikke gjelder nyttehunder som medbringes i de områdene av næringsmiddelforetak hvor kunder ordinært har adgang.

Dette står også i sammenheng med diskrimineringslovgivningen, som sier at man ikke skal diskriminere på grunn av funksjonshemming. Når man som svaksynt er avhengig av hund for å fungere, vil det å nekte en førerhund kunne ses på som å nekte en gjest adgang. Det strider mot forbudet mot å diskriminere på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Flere saker fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, blant annet denne, konkluderer med at det er brudd på diskrimineringslovgivningen dersom førerhunder ikke får være med inn på et serveringssted.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: