NHO Reiseliv

Innhold

Hotellansatte får beholde personalrabatt

Nyhet, Lover og regler for drift, Politikk

Publisert

Ekebergrestauranten

NHO er glad for at regjeringen har lyttet til næringslivet. Foto: Per Sollerman

Hotellansatte kan likevel få over 50 prosent rabatt på overnattinger på eget hotell uten å måtte betale skatt av det. Det årlige skattefrie beløpet øker samtidig fra 7000 til 8000 kroner.

– Vi støtter prinsippet om at naturalytelser i størst mulig grad skal beskattes på samme måte som andre arbeidsinntekter. Men regelverket må være lett å praktisere og ikke fremstå som urimelig, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Regjeringen fjerner vilkåret om at personalrabatter kan utgjøre maksimalt 50 prosent for at de skal komme inn under det skattefrie beløpet. Samtidig øker regjeringen det årlige skattefrie beløpet fra 7000 til 8000 kroner. Sammen med en økning i den generelle regelen for skattefrie gaver fra 1000 til 2000 kroner per år er dette en ikke ubetydelig lettelse i den opprinnelige skatteskjerpelsen.

– Vilkåret om maksimal rabattsats på 50 prosent for at personalrabatter skulle omfattes av det skattefrie beløpet, var ikke godt begrunnet. Vi foreslo at det ble fjernet, og det er svært gledelig at finansminister Siv Jensen har lyttet til næringslivet, sier Almlid.

Det blir nå fortsatt mulig å gi skattefrie personalrabatter på opptil 100 prosent rabatt – altså gratis varer og tjenester – for inntil 8000 kroner i året. Dette gjør det mulig å opprettholde ordninger med personalrabatter, selv om det for mange bedrifter innebærer en skjerpelse sammenlignet med de gunstige reglene som gjaldt for slike rabatter tidligere.

NHOs veileder på Arbinn er oppdatert.

NHO Reiselivs årskonferanse 25 - 26 mai

En god fremtid for reiselivet skapes ikke av seg selv. Den skapes gjennom kortene vi har fått uttdelt og valgene vi tar. 

Reiselivets neste trekk er tema for NHO Reiselivs årskonferanse 25 og 26. mai. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: