Endringer knyttet til kredittkjøp kan svekke norsk reiselivs konkurranseevne

Publisert

En mann som med PC foran seg og kredittkort i hånden

Foto: Illustrasjonsbilde fra Unsplash

Justis- og beredskapsdepartementets (JD) sendte i sommer et forslag på høring om tilleggsfordeler ved kredittopptak. Her foreslås det å forby tilbud av tilleggsfordeler som bare kan oppnås ved at kunden inngår kredittavtale eller bruker kreditt etter en allerede inngått kredittavtale.

I forslaget legges det opp til en regulering som krever at tilleggsfordelene, som i dag krever betaling med kredittkort eller andre former for kredittkjøp, også må gjøres tilgjengelig for de forbrukerne som ønsker å betale med en debetløsning. Hvis ikke, forbys tilgjengeliggjøring av denne type tilleggsfordeler. NHO Reiseliv er kritisk til forslaget og ber Justisdepartementet trekke forslaget, og at regjeringen eventuelt vurderer andre tiltak for å sikre at forbrukere foretar veloverveide valg ved kredittopptak – som er intensjonen med lovforslaget.  

Kundekort og fordeler knyttet opp til kredittkort er et viktig virkemiddel for norske reiselivsaktører for å skape større lojalitet hos sine kunder. For hotellkonsern spesielt, så er det å gi deres kunder, medlemmer og gjester trygghet, redusert risiko og fleksibilitet viktig, og dette er noe dagens ordning med kredittkort er med på å tilrettelegge, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

Å fjerne fordeler som hotellene har knyttet opp til både egne og andre kredittkort vil potensielt redusere relevansen for deres kunder, og dermed også deres opplevde lojalitet til disse medlemmene. Dette vil igjen gå ut over lønnsomheten, fortsetter Krohn Devold.  

Reguleringsforslaget vil være konkurransevridende  

Hotellene i Norge er i sterk internasjonal konkurranse, inkludert på digitale flater hvor store Online Travel Agents (OTAer), som betaler minimalt med skatter og avgifter til Norge, tar en større del av markedet og driver aggressiv digital markedsføring. NHO Reiseliv advarer mot at forslaget vil ramme norske reiselivsbedrifters mulighet til å konkurrere med internasjonale bookingløsninger og kundelojalitetskonsepter.  

NHO Luftfart er også kritisk til forslaget 

En mann kledd i dress som står på en flyplass, og smiler til kameraet.

Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart, mener forslaget er for dårlig utredet med hensyn til hvilke negative konsekvenser et slikt forbud mot tilleggsfordeler ved kredittopptak vil gi. Foto: NHO Luftfart

Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart, mener forslaget er for dårlig utredet med hensyn til hvilke negative konsekvenser et slikt forbud mot tilleggsfordeler ved kredittopptak vil gi:  

Flyselskapenes lojalitetsprogram gir ulike fordeler som er verdsatt av de reisende, inkludert rabatter, prioritert innsjekk, lounge, "fast track" og bagasjefordeler. Et forbud mot å tilby tilleggsfordeler vil gi svært store konsekvenser for norske flyselskapers lojalitetsprogrammer som er en viktig bærebjelke i flyselskapenes økonomi og som bidrar til å sikre et godt flyrutetilbud i og til/fra Norge.  

Han viser til at dersom dette vedtas vil forbrukere som i dag får en rekke goder ved bruk av kredittkort, inkludert blant annet reiseforsikring og leiebilforsikring, ikke lenger kunne tilbys dette. Han mener også at et slikt forbud mot tilleggsfordeler, som nå har vært på høring, høyst sannsynlig ikke vil være forenelig med EØS-avtalen. 

Forslaget må tilbake til tegnebrettet 

Regjeringen svekker konkurranseevnen til norsk reiseliv og luftfart dersom forslaget går igjennom. Vi kan ikke se noen argumentasjon i høringsnotatet for at det skulle være behov for å ramme kundelojalitetskort. Dette forsalget må tilbake til tegnebrettet, avslutter Devold. 

Reiseliv anbefaler høringssvarene til NHO Luftfart, Norsk Reiseliv og Finansieringsselskapenes Forening. NHO Reiseliv stiller seg bak de momenter og innvendinger som disse omtaler. Vi viser også til Regelrådet som i sitt høringssvar savner en grundigere gjennomgang av konsekvensene tiltakene vil ha for næringslivet og mener tiltakene er så inngripende at det bør gjennomføres en grundigere kost/nytte-analyse av forslagene enn det som blir presentert i høringen.  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

  1. Matbransjen samlet i Sandefjord

    Landskonferansen for Restaurant- og matfag (LKRM) ble avholdt på Scandic Park Sandefjord 13. - 14. mai. Årets hovedtemaer var effektiv rekruttering, fullføring og livslang læring.

  2. Minstelønnssatser fra 1. april 2024

    Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv har vedtatt meklingsforslagene. Dette innebærer at de tariffbundne bedriftene nå kan iverksette årets lønnsreguleringer. Logg inn og last ned satser og viktig informasjon her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: