Tipssakene behandles av Høyesterett

Publisert

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at tipssakene skal behandles i Høyesterett.

Tvisten dreier seg om arbeidsgivers adgang til å innføre rutiner som innebærer reduksjon i innkommet tips for kostnader til arbeidsgiveravgift og administrasjon. Saken har vært behandlet av Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. I tingretten vant arbeidsgiverne frem, mens lagmannsretten ga arbeidstakerne medhold. Saken ble anket inn for Høyesterett, og i dag har ankeutvalget besluttet at saken skal behandles av Høyesterett. Saken kommer opp i løpet av seks måneder.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: