Spørsmål og svar om a-meldingen

Publisert

Fra januar 2015 skal alle arbeidsgivere levere a-meldingen. Her er noen spørsmål og svar om den nye meldingen, som vil erstatte fem av skjemaene som i dag leveres til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

A-meldingen vil fra 2015 erstatte lønns- og trekkoppgaven, årsoppgaven for arbeidsgiveravgift, terminoppgaven, oppgave til lønnsstatistikk og melding til Aa-registeret.

Også små virksomheter blir berørt av endringene i rapportering til NAV, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå.

Borettslag med ansatt vaktmester, småbutikker, håndverkere, tannlegekontorer, barnehager, stiftelser og gallerier – det er mange som trenger å vite om a-meldingen.

Når gjelder endringen fra?
– A-meldingen skal sendes inn fra 2015, men for å rekke den første fristen bør nok alle arbeidsgivere starte forberedelsene allerede nå, sier Karianne Tandberg Brevik, kommunikasjonsansvarlig i EDAG-prosjektet, som innfører a-ordningen.

– Når den første a-meldingen skal sendes inn for januar 2015, må du ha alle opplysninger klare og vite hvordan du skal sende inn meldingen. A-meldingen er en felles rapportering til NAV, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå om ansatte, lønn og ytelser.

Hva er det viktigste å tenke på for en liten arbeidsgiver?
– Først vil jeg anbefale dem å velge hvordan de skal sende inn a-meldingen. Det enkleste er å sende fra lønnssystem. Enten ved at du som arbeidsgiver sender inn selv, eller at regnskapsfører gjør det på vegne av deg. Hvis du mangler lønnssystem og ikke har mer enn fem-seks ansatte, kan det være en god løsning å registrere meldingen manuelt i Altinn.

Går det ikke an å sende inn papirskjema?
– Nei, a-meldingen er først og fremst elektronisk, så papirskjema kan vi bare motta i spesielle tilfeller.

Er det andre ting vi bør vite om a-meldingen?
– Ja, det er lurt å sette seg inn i hva du skal rapportere, og hvordan. Ett eksempel: Hver måned skal du sende inn informasjon om alle ansatte og arbeidsforhold i virksomheten, mye tilsvarende det som nå sendes inn til NAVs Aa-register. Men det er noen forskjeller – nå ber vi om å få status for alle, hver måned, ikke bare en melding når de blir ansatt eller slutter. Statusen kan være at de fortsatt er ansatt, at de er i permisjon, eller kanskje at arbeidsforholdet er endret.

– En annen viktig forandring er at lønns- og trekkoppgavekodene (LTO-kodene) går ut av bruk. I stedet for kodene tar vi i bruk et system av inntekts- og ytelsesbeskrivelser. 

– Vi ser også at noen arbeidsgivere trenger å endre rutiner eller arbeidsdeling med regnskapsføreren. Fristen for a-meldingen er den 5. i måneden etter. Det vil si at informasjon om arbeidsforhold og alle utbetalinger og ytelser i januar 2015 skal rapporteres i a-meldingen senest 5. februar 2015.

Hvor kan arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn få informasjon?
– På nettsidene våre (www.altinn.no/a-ordningen) ligger våre anbefalinger under «Forbered deg nå». Du trenger å ha god oversikt over gyldige arbeidsforhold, med opplysningene som a-meldingen krever om lønn, yrkeskode, startdato og annet.

– I veiledningen på Altinn-sidene våre kan du lese om hva som skal være med i a-meldingen, og du finner kodespeilet som viser sammenhengen mellom de gamle lønnskodene og de nye inntektsbeskrivelsene. Det er lurt å vite i god tid før du skal begynne å rapportere.

– Vi vet at ulike kursholdere innen lønn vil ha a-ordningen på programmet utover året. Har du et lønnssystem, kan det være smart å kontakte leverandøren for informasjon.

Har du noen andre anbefalinger?
– Følg med på nettsidene våre på Altinn.no for å få god informasjon om det som gjelder.

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: