Hva koster medlemskap i NHO Reiseliv?

Et medlemskap i NHO Reiseliv lønner seg. Du både sparer penger og styrker bunnlinjen.

Prisen for medlemskap i NHO Reiseliv er personlig tilpasset din bedrift. 

 

Eksempel på beregning av kontingent

Eksemplene under er kun for å illustrere hva et medlemskap kan koste. Eventuell premie til NHOs konfliktfond er ikke tatt med i beregningen.

Omsetning 4 millioner. Lønnskostnad 1,2 millioner.

Medlemskontingent NHO 1 800 kroner
Serviceavgift NHO 1 200 kroner
Medlemskontingent NHO Reiseliv 2 044 kroner
Serviceavgift NHO Reiseliv 3 796 kroner
Sum 8 840 kroner

Omsetning 10 millioner. Lønnskostnad 3,1 millioner.

Medlemskontingent NHO 1 767 kroner
Serviceavgift NHO 1 178 kroner
Medlemskontingent NHO Reiseliv 3 724 kroner

Serviceavgift NHO Reiseliv

6 916 kroner

Premie NHO Reiselivs Konflikterstatningsfond 930 kroner
Sum 14 515 kroner

 

Omsetning 25 millioner. Lønnskostnad 7,5 millioner.

Medlemskontingent NHO 4 275 kroner
Serviceavgift NHO 2 850 kroner
Medlemskontingent NHO Reiseliv 7 728 kroner
Serviceavgift NHO Reiseliv 14 352 kroner
Premie NHO Reiselivs Konflikterstaningsfond 2 250 kroner
Sum 31 455 kroner

For destinasjonsselskaper, og selskaper som kan sammenlignes med slike, beregnes kontingenten med 0,40 % av siste års innberettede lønnskostnad, minimum 4 000 kroner.

Premie til NHO Reiselivs Konflikterstatningsfond

Alle NHO Reiselivs medlemsbedrifter som har en utbetaling av arbeidslønn på mer enn 1,5 millioner kroner siste kalenderår, skal betale en årlig premie til Konflikterstatningsfondet. Premien er begrenset på inntil 1 promille av utbetalt arbeidslønn i løpet av siste kalenderår.

Tariffbundne medlemmer, premie til NHOs Konfliktfond. 

Premie: 0,35 promille i henhold til NHOs vedtekter § 8-2 pkt. 1. Er ikke beregnet i eksemplene over.

Rabatter

  • Medlemmer i eierintegrerte kjeder med minimum fem medlemmer får 10 % rabatt, som utbetales til hovedkontoret i kjeden. 
  • Medlemmer i frivillige kjeder (med felles eierstruktur) med minimum fem medlemmer får 10 % rabatt når samtlige av kjedens medlemmer er medlem av NHO Reiseliv.

NHO-medlemskap

  • Som medlem i NHO Reiseliv er du også medlem i NHO. Kontingenten til NHO Reiseliv beregnes av omsetning, mens kontingenten til NHO beregnes av lønnsutbetalingene .
  • Nyinmeldte får 50% rabatt ved innmelding første halvår og 100% rabatt andre halvår. Dette gjelder kun NHO-kontingenten.
  • Ved utmelding benytter alle foreninger prinsippet om pro rata-beregning, det vil si antall måneder medlemskapet varer i utmeldingsåret, kfr. NHOs vedtekter §14-1.
  • Ved reduksjon i bemanningen på minst 30 % godtas budsjetterte tall (lønn, omsetning, årsverk) i stedet for fjorårets tall i henhold til vedtak i NHOs arbeidsutvalg av 31.03.1993.

Redusert kontingent

Rabattordning for bedrifter med høy lønnsandel, i henhold til vedtak på NHOs generalforsamling i 1993, gis både på kontingent og serviceavgift til NHO.

Lønn i % av salgsinntekter Rabatt NHO-kontingenten
49-50 % 10 %
50-69 % 20 %
Over 60 % 25 %

 

Tariffbundne medlemmer, premie til Konfliktfondet

  • Premie: 0,45 promille i henhold til NHOs vedtekter § 8-2 pkt. 1. Er ikke beregnet i eksemplene over.

 

Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: